Deutsche Welle har gjort en intervju med ledamoten Katarina Engberg som rekommenderas. Tyskland är ett av Natos kärnländer med ett nära samarbete med vårt land som kommer att öka när Sverige blivit en fullvärdig medlem av den västliga försvarsalliansen.

Intervjun kan ses här.