Lars-Erik Lundin och i del 3-4 Michael Sahlin fortsätter här inventeringen av centrala säkerhetspolitiska frågor, nu med fokus på kärnvapenfrågan.

Tidigast efter det amerikanska presidentvalet vet vi mer om vi faktiskt befinner oss i en ny situation när det gäller kärnvapnen – i ljuset av alla andra påfrestningar som drabbar det internationella systemet. Hur påverkar detta Sverige och svenska ställningstaganden framöver?

Podcasten finns tillgänglig på svenska på Soundcloud (endast ljud): https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets/tillbaka-till-kaernvapenfragan respektive Youtube på svenska (ljud och bild): https://www.youtube.com/playlist?list=PLYCn7J9NEZxb5jqq6J3sgyjY84jGwlM6a

Podcasten är ett bidrag till arbetet inom ramen för KKRVA:s SES-projekt. Material som diskuterat kärnvapnens betydelse för europeisk säkerhet finns samlat här 

Stort intresse har uttryckts inom akademin för en fördjupad diskussion om kärnvapenfrågan och podcasten skall ses som en inbjudan till synpunkter från ledamöterna på sätt som de finner lämpligt.