Inbjudan till akademins ledamöter till seminarium rörande Teknik i lufthavet onsdagen den 19 april kl 1700-1830

Avdelning III (Luftoperationer) genomför under fem tillfällen föreläsningar och/eller seminarier kring temat Teknik i lufthavet. Det andra tillfället infaller onsdagen den 19 april mellan kl 1700 till 1830 med en föreläsning kring Teknik för framtidens stridsflyg – farkost och flygsystem med sikte på tiden bortom 2030.

Föreläsningen kommer att beröra

  1. globala trender och teknikmöjligheter för stridsflygutvecklingen och vad kan detta innebära för Svenska försvarsmakten i form av såväl lösningar som hot,
  2. översikt över aktuella och möjliga utvecklingsprogram,
  3. nya möjligheter i farkostteknik; material, framdrivning, tillverkning, försörjningssystem, smygteknik, konfigurationer, etc.
  4. trender inom flygsystemteknik med fokus på nyttolast, taktiska system, funktioner och samverkan.
  5. m m.

Föreläsare är civ.ing. Knut Övrebö från SAAB Aeronautics.

Efter föreläsningens slut 1830 genomför avdelning III avdelningssammankomst enligt särskild kallelse. Föreläsningen är sluten och avsedd för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna. Föreläsningen genomförs vid FHS. Samling vid FHS reception kl 1650 föreläsningsdagen.

Anmälan om deltagande senast tisdag 18/4 till claes.bergstrom@hotmail.com. Anmälan ska innehålla namn och avdelningstillhörighet. Antalet platser vid föreläsningen är begränsat, varför deltagande vid sen anmälan inte kan garanteras.

 
Välkomna,
Claes Bergström
Sekr avd III