Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser skribenttävling! [läs mer…]