Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne inom de områden som täcks in av Kungl Krigs­vetenskaps­akademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls- /totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi. Uppsatser författade av studerande vid FHS/MHS liksom vid utländska motsvarigheter välkomnas.

Senaste inlämningsdag för årets tävling är 23 november 2020. Läs mer om regler och upplägg här »