Det cirkulerar redan i dag många mer eller mindre fantasifulla framtidsbilder av hur Sveriges medlemskap i Nato kan tänkas förändra vår säkerhetspolitiska framtid. Det finns dock en förändring som många dessvärre missar. Vi har ju tidigare haft en strategisk grundtanke att vi ska kunna försvara oss när vi blivit angripna och den tesen får vi nu lämna bakom oss. Nato strategiska grundsyn handlar om att vi tillsammans ska vara så starka att ett ryskt angrepp redan under fredsförhållanden motverkas så tydligt att det över huvud taget inte verkställs.

Det svenska försvarets grundsyn på att vi ska försvara oss när kriget drabbat oss måste vi nu förändra. Vi ska nu i stället tillsammans med övriga Natomedlemmar bygga upp ett försvar som redan i fred och aktivt ska kunna motverka att en mer eller mindre lokal konflikt eskalerar. Våra tidigare tankar om förbandsproduktion, fredsförband och liknande måste nu ersättas med frambasering, samverkan med andra länders enheter och att säkerställa de frambaserade enheternas uthållighet och logistik.

Det finns en hel del att betänka!

Författaren är kommendörkapten och ledamot av KKrVA.