Svensk krigföringsförmåga – en logistisk utmaning

Torsdag 12 december kl 12:30-17:00 på Försvarshögskolan (Stabsövningshallen)

Inom ramen för akademiens projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv” (SES) bedrivs forskning och studier i ett antal delprojekt. Ett av dessa – delprojektet Operationskonst – söker klargöra hur svenska stridskrafter, gemensamt och i samverkan, ska kunna bedriva militära operationer. En förutsättning för detta är att stridskrafterna kan understödjas med för striden viktiga förnödenheter (till exempel ammunition, drivmedel, livsmedel, reservdelar, tjänster (till exempel sjukvård, reparationer, transporter) och infrastruktur (till exempel förbindelser, depåer, anläggningar).

De militära förbanden kommer inte att vara självförsörjande i dessa hänseenden av egen kraft utan kommer att kräva ett omfattande stöd från det civila samhället; det offentliga och näringslivet. Seminariets program är följande.

1230–1240 Inledning (ledamoten, överste Johan René)
1240–1310 Hur tänkte vi tidigare? (ledamoten, general Johan Hederstedt)
1315–1415 Ett strategiskt/operativt logistiskt koncept för framtiden (brigadgeneral Michael Nilsson, HKV/PRODL)
1430–1530 Logistiska utmaningar (överste Håkan Andersson, HKV/INSL J4, överste Patric Hjorth HKV/PRODL)
1530–1600 Försvarsmedicin (överste Claes Ivgren (HKV/PRODL/SJV)
1600–1630 Försvarsberedningens syn (huvudsekreteraren i Försvarsberedningen, ledamoten, ämnesrådet Tommy Åkesson)
1630–1700 Avslutande diskussion (moderator ledamoten, överste Johan René)

 
För deltagande i seminariet krävs anmälan här https://kkrva.se/191212-ses. Observera att Stabsövningshallen är skyddat område och att du därför måste uppge ditt personnummer i anmälan.

Seminariet är öppet också för allmänheten.

Välkomna!