I tidigare inlägg har jag diskuterat striden på djupet utifrån olika utgångspunkter. I detta inlägg avser jag att diskutera hur striden på djupet påverkas av samtida dynamik, som ett inlägg i debatten om framtidens Armé, startad av arméchefen generalmajor Jonny Lindfors.

I ljuset av den nya säkerhetspolitiska situationen och som en del av Nato, står den svenska Armén för utmaningen att utvecklas och transformeras för att möta framtidens krav. Dessa krav ska ses inom ramen för det moderna högintensiva och transparenta slagfältet där den svenska Arméns förband ska kunna strida på flera olika platser; utanför egen nationell gräns och under olika chefer inom ramen för alliansens behov.

Som allierad i Nato ställs det därför delvis nya krav på vår förmåga att strida på djupet. Det tidlösa syftet att bestrida motståndarens handlingsfrihet i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för framgång med egna förband genom bekämpning av högvärdiga mål kvarstår. Vi är dock inte längre begränsade till enbart svenska förmågor och terräng, utan ska integreras i och med allierade förband inom ramen för en regional plan och ett operationsområde. Detta ställer krav på interoperabilitet och integrering av bland annat kommunikationssystem och gemensamma doktriner för att möjliggöra samordnad, sömnlös, verkan mot högvärdiga mål med både egna och allierade förmågor. En verkan som kräver en multidomän syn på striden på djupet genom att samordna förmågor ur mark-, luft-, sjö-, cyber- och rymddomänen.

Det moderna högintensiva och transparenta slagfältet medför även att striden på djupet omfattas av stora risker; inte bara för den enskilde soldaten, utan även för högre nivåer, då striden på djupet kan komma att medföra politiska konsekvenser samt även innebär en risk för en eskalation av konflikten. Något som kriget mot Ukraina visat genom den politiska diskussionen i väst om användande av vapen på djupet samt reaktionen från Ryssland vid framgångsrika operationer. Striden på djupet måste därför fortsatt omfatta upprätthållandet av höga moraliska och etiska standarder för att både bevara legitimiteten samt behålla nationellt och internationellt stöd.

Detta ställer sammantaget även nya krav på gemensam multinationell utbildning, träning och övning, specifikt för striden på djupet inom ramen för den multidomäna operationen. Vidare ställer, strid på djupet, som en allierad utanför våra egna gränser, krav på att vårt logistiksystem är integrerat och dimensionerat för att möjliggöra operationer över långa avstånd under lång tid. Till det ställer de utökade avstånden krav på förmåga att transporteras med egna eller allierade resurser.

Sammanfattningsvis ställer framtidens strid på djupet krav på en dynamisk, flexibel och adaptiv approach för att kunna göra en nödvändig transformation för att möta morgondagens hot. Vi måste tillsammans med våra allierade kontinuerligt utveckla doktriner och träning för att möta morgondagens hot och ligga ett steg före. Detta är nödvändigt för att den framtida striden på djupet ska bli framgångsrik.

Författaren är överstelöjtnant och tjänstgör vid Arméstaben.