Välkommna till den nya serien Soldatkvart som kommer att uppträda oregelbundet. Meningen med denna är att vid tillfälle lite lättsamt ”utbilda” den intresserade. Verktyg kommer bland annat vara minnesramsor för att underlätta utantillkunskaper.

Detta innebär att vi har fyra serier löpande:

Strategisk utveckling kring Skandinaviska halvön
Hej Matematik!
Försvarsberedningens öden och äventyr
och nu alltså Soldatkvart

………………………………..

Soldatkvart Strategiska indikatorer Ryssland

Tidigare minnesord (GUBBE) för Strategiska indikatorer för Ryssland, som redovisades bland annat i Sälen, har uppdaterats med hänsyn till händelseutveckling i Ukraina. Det nya minnesordet är GUUBBE. Justering har dessutom gjorts av upprustningsbeslut – som nu är upprustningsprogram.

Georgien
Ukraina
Upprustningsprogram
Brott fördrag CFE
Beredskapsövningar
Ekonomiska hot

Minnesordet GUUBBE kan användas vid diskussioner med din omgivning kring riskbedömningar av Ryssland på medellång och lång sikt för Sverige.

Kom ihåg att lyssna på din medmänniska för att försöka förstå hur denne tänker. Rapportera in nya vinklar som andra kommer med till din chef. Dessa vinklar kan bidra till en utveckling av kunskaper, och i förlängningen också till en justering av minnesramsan. ”Sverige är värt att försvara” är en bra avslutning på alla diskussioner i ämnet.

Nya insikter kan dock upplevas som en chock. Om din diskussionspartner förlorar medvetandet på grund av överväldigande intryck – glöm inte dina kunskaper i sjukvård! Lyft benen så att blodet strömmar tillbaka till huvudet, när denne ligger i plant läge.
Visa hänsyn och vänta flera dagar innan du tar upp ämnet igen.

………………………………

För fördjupningsstudier i generella strategiska riskbedömningar rekommenderas professor Agrell i dagens SvD.