Balansakt 2.0
Svensk säkerhet i ett europeiskt perspektiv: Existentiella utmaningar och svar
Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin

Vad betyder den europeiska dimensionen för svensk säkerhetspolitik? Militärt är det fortfarande I hög grad den transatlantiska länken som är avgörande men betydelsen av europeisk strategisk autonomi ökar. Civilt är däremot den europeiska dimensionen helt central utifrån det flödessäkerhetsperspektiv som rapporten förordar.

Denna huvudfråga för hela SES-projektet diskuterades i ljuset av tre högaktuella händelseförlopp under akademisammankomsten 13 oktober:

  • Den katastrofala utvecklingen i Afghanistan
  • Ubåtsaffären med Australien som USA och Storbritannien annonserat
  • Valet i Tyskland med bäring på kommande centrala säkerhetspolitiska beslut (Nuclear sharing med USA)

Presentationen genomfördes av huvudförfattarna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin. Se videolänk alternativt ljudversion

Under den efterföljande diskussionen debatterades den breddning som rapporten föreslår långt utöver den nuvarande totalförsvarsramen till vad styresmannen kallade ett samhällsförsvar.

Stor uppmärksamhet ägnades också åt betydelsen av att kunna fatta snabba beslut på olika nivåer – ytterligare en viktig dimension i rapportens slutsatser.

Rapporten kommer – innan den föreligger i bokform – att ytterligare presenteras med tonvikt på den nordiska dimensionen vid höstsymposiet 27 oktober.