Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019

  1. Bakgrund

I syfte att skaffa mer kunskap om hur finska ministerier och myndigheter har arbetat gemensamt för att ta fram en nationell säkerhetsstrategi besökte några ledamöter inom KKrVA Helsingfors den 7-8 november 2019.  Nedan följer några iakttagelser, reflektioner och slutsatser från möten med ansvariga och berörda finska företrädare.

  1. Ledamöter ur KKrVA

Nils Daag, Bengt Sundelius och Bo Richard Lundgren

  1. Intervjuade personer

Janne Koivukoski, Räddningsråd, Inrikesministeriet
Vesa Valtonen, Generalsekreterare, Säkerhetskommittén, Försvarsministeriet
Christian Perheentupa, Biträdande generalsekreterare, Säkerhetskommittén, Försvarsministeriet
Aapo Cederberg, Tidigare Generalsekreterare, Säkerhetskommittén och då ansvarig för framtagande av den nationella säkerhetsstratgin (2010)
Jan-Erik Enestam, F.d. Försvarminister, inrikesminister m.m., Svenska Folkpartiet
Anders Ahnlid, Svensk ambassadör till Finland

  1. Besöksprogram

Besöksprogram finns i Bilaga 1.

  1. Frågelista

Exempel på frågor som diskuterades finns förtecknade i Bilaga 2.

  1. Rapport från diskussion med finländska företrädare

Rapport om iakttagelse, reflektioner och slutsatser avseende Finlands nationella säkerhetsstrategi finns i Bilaga 3.