IRH (Nätverket för IR historia) bjuder in till seminarium om svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag

Ryssland är Sveriges viktigaste stormaktsgranne, det land jämte Danmark som vi under historiens gång haft flest krig och fred med. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland oavsett regim. Hur vi skall förhålla oss till Ryssland föranleder ofta politiska kontroverser, något som Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994–2004 och författare till flera böcker om svensk utrikespolitik och svensk-ryska relationer, diskuterar i sitt anförande.

Tid och plats: onsdag 17 oktober, kl. 13.00 – 15.00, Rum D900, Historiska institutionen

Seminar invitation: Swedish-Russian relations during the cold war and today

Russia is Sweden’s most important superpower neighbor, and no matter its regime, Sweden has had to pay attention to Russia throughout the years. Sweden’s relationship with Russia has been a topic for political controversies. In his talk, Sven Hirdman, Swedish Ambassador in Moscow 1994-2004 and author of several books about Swedish foreign policy and Swedish-Russian relations, will discuss these issues.

Time and place: Wednesday 17th October, 13-15, D900, Department of History

For more information about the Network for IR History at Stockholm University, please visit https://www.ekohist.su.se/irh