Folk och Försvar och Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium tisdagen den 7 mars 2017 kl. 09.30 – 12.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken

”Europeisk säkerhet i en turbulent tid”

Europas säkerhet har under det senaste året, och särskilt sedan Donald Trump valdes till USA:s president, kommit att diskuteras allt livligare. Trump uttalade under valkampanjen tvivel om Natos värde och de amerikanska garantierna till alliansens medlemsstater. Andra utmaningar för Europa är Rysslands politik, Brexit och den allt större splittringen inom EU. Tillsammans har dessa företeelser lett till att Europas försvar kommit att bli en central fråga.

Den uppkomna situationen och hur Europa kan hantera den diskuteras mellan

  • Barry Blechman, säkerhetsanalytiker med lång erfarenhet inom amerikansk administration och näringsliv. Grundare av och tidigare ordförande vid Stimson Center, Washington.
  • François Heisbourg, ordförande för styrelsen vid Geneva Centre for Security Policy (GCSP) och styrelsen vid International Institute for Strategic Studies (IISS), London.
  • Sylke Tempel, chefredaktör för Internationale Politik och the Berlin Policy Journal vid Deutsche Gesellschaft für Aussenpolitik (DGAP), Berlin
  • Krister Bringéus, utredare av Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten, ambassadör, UD.

Seminariet är uppdelat i två sessioner. I den första, som modereras av Fredrik Müller Hansen, Folk och Försvar, analyseras den uppkomna situationen. I den andra tas upp de förslag till lösningar som nu diskuteras bl a inom EU-kretsen. Den leds av Gunilla Herolf, Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Seminariet äger rum på engelska.

Seminariet är fulltecknat.

Varmt välkomna!

 
Maud von Heijne
Generalsekreterare Folk och Försvar

Mikael Odenberg
Styresman KKrVA