Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder tisdagen den 19 november 2013 kl. 17.00-18.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum 204A.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter.
  3. Lägesredovisning vad avser slutsatser i Avdelningens projekt ”Teknikens möjligheter för en nollvision i militära operationer”.
  4. Planering av verksamhet 2014.
  5. Övriga frågor.

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer