KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Allmän information Avd IV, bl a avdelningens årsredovisn. (Ordf)
  3. Fyllnadsval av funktionärer inom avdelningen (Valber/Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV21 samt strat/op spel. (Vice ordf)
  5. Verksamhet 2016. (Ordf)
  6. Orientering om Krigsmaterielexportutredningen. (Ordf)
  7. Övriga frågor. (Alla)
  8. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer