Kallelse / inbjudan

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Allmän information. (Ordf)
  3. Valberedningen förslag inför val 18 maj inom avdelningen (Valber/Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV 21. (Vice ordf)
  5. Framtidens stridsfordon – förslag till teknikprojekt (Richard Lindström)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren Magnus Ruding
Ordförande avdelning IV Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer