KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 16 september kl 1800-2000.

Sammanträdet avhålls i FXM lokaler, Östermalmsgatan 87 C, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara ordförande avd III tillhanda senast måndagen 14 september kl 1200. Föranmälan skickas via epost till jan.andersson@fxm.se.

Agenda

  • Utvärdering av avdelning III dag maj 2015
  • Avslutning av årlig redovisning avd III 2015 – Tröskeleffekt
  • Avdelningens deltagande i Kv21
  • Tema för årlig redovisning 2016
  • Avdelningen III deltagande i VÄRLDEN IDAG
  • Avdelningen III dag mars 2016 – tentativt program och projektansvarig
  • Verksamhetsplan 2016
  • Övriga frågor

Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekreterare avdelning III

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer