Gunnar Hökmark skriver idag i SvD om de komplexa och mångfacetterade hot som utmanar svensk suveränitet.
Så bör den svenska försvarsförmågan återuppbyggas »