I sin artikel på Krigsvetenskapsakademiens blogg mot Sveriges inträde i Nato skriver ambassadör Sven Hirdman att det inte varit till gagn för ”kulturen och turismen”. Det är sant att detta är två områden som praktiskt taget upphört mellan Sverige och Ryssland. Men då långt mer till följd av Putins krig och massmord i Ukraina än på att sex av åtta svenska partier vill ha in Sverige i Nato.

Hirdman kritiserar att det inte skedde en folkomröstning före beslutet om svensk Natoansökan förra året. Om omröstningen ägt rum ungefär nu skulle vi alltså ha opinionstal med 65 procent för Natoanslutning och 16 mot. Det hade varit en bra signal gentemot omvärlden. Jämför med hur nejsidan ofta hade övervikt mot EU flera perioder efter EU-omröstningen. Nato är tydligen den i Sverige mest populära internationella organisationen i modern tid. Kollektiv säkerhet med stark folklig uppbackning är den bästa säkerhetspolitik ett land kan ha.

Ändå finns ett ytterst starkt argument mot folkomröstning i just den frågan. Putin skulle beordra massiv rysk nätpropaganda mot Sverige inför en sådan  omröstning.

Författaren är f d riksdagsledamot (L). Han är ledamot av KKrVA.