Pressrum2021-09-17T13:13:01+02:00

Pressrum

Akademiens pressmeddelanden distribueras via nyhetstjänsten Cision Gå till vårt eget nyhetsrum för att prenumerera och få våra pressmeddelanden direkt i din mejlbox. 

17 sept 2021: Läs mer på Cision

Akademien inbjuder alla intresserade till öppen akademisammankomst online den 22 september

”Marinen 2030”, ”Behovet av högteknologiska system” och ”Sveriges livlina – ett USA i förändring” är spännande ämnen för höstens första öppna Akademisammankomst online den 22 september klockan 16–19.

6 sept 2021: Läs mer på Cision

Stig Rydell, Ängelholm, välkomnad som ny ledamot av Krigsvetenskapsakademien

Stig Rydell är pensionerad flygvapenofficer och arbetar idag som konsult. Han har tidigare varit avdelningschef vid den högre stabsutbildningen vid Försvarshögskolan och tjänstgjort som strategilärare vid såväl den finska som den norska motsvarigheten samt varit utväxlingsofficer vid NATO Joint Warfare Center i Stavanger. Stig Rydell är född 1953 och invald i Akademiens Avdelning för Luftkrigsvetenskap.

6 sept 2021: Läs mer på Cision

Förre chefen för Norrbottens regemente Mikael Frisell välkomnad som ny ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Brigadgeneral Mikael Frisell är nu chef för verksamhetsområdet Armémateriel vid Försvarets Materielverk, FMV. Han var tidigare chef för Norrbottens regemente och har även varit chef för Force Headquarters vid Nordic Battlegroup. Vidare har Mikael Frisell vid två tillfällen tjänstgjort som Militärassistent hos Överbefälhavaren. Frisell är född 1966 och invaldes som ledamot i Akademiens Avdelning för Lantkrigsvetenskap.

6 sept 2021: Läs mer på Cision

Arvikasonen Pål Jonsson välkomnad som ny ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Pål Jonsson är riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i riksdagens försvarsutskott. Pål Jonsson har tidigare bl.a. varit kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och Försvarsföretagen, utrikespolitisk rådgivare vid Moderaternas riksdagskansli samt säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Han har examina i Internationell Politik från Georgetown University, Washington D.C., och College of Europe i Brügge. Vidare avlade han doktorsexamen i War Studies vid Kings College i London. Pål Jonsson är född 1966 och invaldes i Akademiens Avdelning för Andra vetenskaper av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

6 sept 2021: Läs mer på Cision

Krigsvetenskapsakademien välkomnar nya ledamöter

Fil. dr. Pål Jonsson, ordförande i riksdagens försvarsutskott, brigadgeneral Mikael Frisell, ansvarig för Armémateriel vid Försvarets Materielverk, professor Christer Fuglesang, Kungl. Tekniska Högskolan, kommendör Per Edling, chef 3. sjöstridsflottiljen, f. flygvapenofficeren Stig Rydell, tekn. dr. Johan Sigholm, folkrättsjuristen jur. dr. Marika Ericson och ämnesrådet vid Försvarsdepartementet Jörgen Cederberg hälsas välkomna som nya ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademien.

3 sept 2021: Läs mer på Cision

Vinnare av 2020 års tävlingsskrift

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har till vinnare i 2020 års tävling utsett skriften ”Lärdomar från 1863” författad av Ulrik Franke, tekn dr och reservofficer. Pristagaren kommer att tilldelas Akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken och 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse i samband med Akademiens högtidsdag den 12 november 2021.

24 aug 2021: Läs mer på Cision

Sveriges nationella säkerhetsstrategi – varken nationell eller strategi

Regeringen presenterade 2017 en nationell säkerhetsstrategi. En projektgrupp inom Krigsvetenskapsakademien konstaterar i en analys att denna departementsprodukt helt saknade förankring utanför kanslihuset, inte ens i riksdagen. Kommuner, regioner och näringsliv har helt lämnats utanför. När nu regeringen avser revidera strategin, eg. formulera en ny, måste denna till att börja med förankras på den främsta politiska nivån. Projektgruppens analys är tydlig liksom dess rekommendation.

20 aug 2021: Läs mer på Cision

Krigsvetenskapsakademien lämnar yttrande över utredningen ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården” (SOU 2021:19)

Inom projektet ”Krigsvetenskap i det 21:a århundradet” (KV21) har Krigsvetenskapsakademien ingående studerat det svenska totalförsvaret och redovisat sin analys av svagheter, behov av åtgärder samt förslag i ett antal böcker och artiklar. En stor del av studien har ägnats åt avsaknaden av ett civilt försvar. Bland annat konstaterades (2018) hur Försvarsmaktens tidigare förmåga till kvalificerat traumaomhändertagande och kirurgi sjunkit avsevärt och att landets behov av traumavård i kris och krig i allt väsentligt numera ska täckas av den civila sjukvården. Projektet ledde fram till bedömningen att marginalerna i den civila sjukvården för stora skadeutfall är små och att mycket måste göras omgående i kris- och krigssjukvården.

18 aug 2021: Läs mer på Cision

Ungern och Polen – spränger de EU?

Håller EU för det ideologiska trycket? De värderingar som genomsyrade det kommunistiska systemet har lämnat spår i flera öst- och centraleuropeiska länder, och det märks främst i Polen och Ungern. Kan då dessa nationers numera ständigt avvikande värderingar hota hela Europeiska Unionens framtid?

Till toppen