Pressrum2021-11-10T13:42:51+01:00
Akademien Online
Bookstore
Försvar & Säkerhet

Pressrum

Akademiens pressmeddelanden distribueras via nyhetstjänsten Cision Gå till vårt eget nyhetsrum för att prenumerera och få våra pressmeddelanden direkt i din mejlbox. 

1 sept 2022: Läs mer på Cision

Krigsvetenskapsakademien inbjuder allmänheten till en intressant sammankomst

Akademiens sammankomst i Försvarshögskolans lokaler, onsdagen den 14 september 2022 kl 16.30 bjuder på anföranden inom några mycket aktuella ämnen.

20 juni 2022: Läs mer på Cision

Kan ideologier spränga EU? Intressant sommarläsning från Krigsvetenskapsakademien

Kommer EU att hålla för det ideologiska trycket? Den frågan ställdes för ett år sedan i Krigsvetenskapsakademiens uppskattade antologi ”Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” med fokus på olika aspekter av politiken i EU och dess medlemsnationer. Nu presenterar Akademien en andra antologi i samma ämne, men nu med bäring på medborgarna som individer. Den övergripande frågan i ”Värderingsförändringar i ett europaperspektiv – Hot mot vår säkerhet?” är fortfarande om pågående värderingsförändringar kan få politiska – och då särskilt säkerhetspolitiska – återverkningar på sammanhållning och stabilitet i EU och i Nato. Rysslands anfall mot Ukraina har satt de ideologiska mönstren i fokus i debatten och då inte minst de utrerade påverkansformer Ryssland utvecklat mot det övriga Europa.

7 juni 2022: Läs mer på Cision

Nya ledamöter i kungl Krigsvetenskapsakademien

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har den 18 maj 2022 valt in nya ledamöter. De är brigadgeneralerna Laura Swaan Wrede och Jonny Lindfors, kommendör Jonas Hård af Segerstad, överste Rickard Stridh, verksamhetsområdeschef Rebecca Ihrfors, professor Robert Egnell, fil dr Björn Fägersten och länsråd Johanna Sandwall.

Vidare har akademien vid samma tidpunkt kallat professor Eric Stern USA som korresponderande ledamot.

23 maj 2022: Läs mer på Cision

Förutvarande talmannen Björn von Sydow och generallöjtnant Dennis Gyllensporre nya styresmän i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Kungl Krigsvetenskapsakademien har den 18 maj 2022 utsett riksdagens förre talman, ledamoten Björn von Sydow till styresman för perioden 2022–2024. För samma period utsågs generallöjtnanten och ledamoten Dennis Gyllensporre till andre styresman.

14 feb 2022: Läs mer på Cision

Är vi svenskar och vårt land rustade för det allvarliga säkerhetsläge vi nu befinner oss i?

Svaret på den frågan är bestämt nej och ges i boken Strategisk Balansakt 2.0, en rapport från Krigsvetenskapsakademiens projekt SES: Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Bristerna handlar såväl om totalförsvaret som om strategiskt tänkande och mentala förberedelser.

6 dec 2021: Läs mer på Cision

Luftkrigföring, seminarium onsd 8 dec

Krigsvetenskapsakademien bjuder in till öppen akademisammankomst onsdagen den 8 december kl 1630–1900 på Försvarshögskolan alternativt via digital länk. Temat är luftkrigföring.

19 nov 2021: Läs mer på Cision

KKrVA ger högaktuellt seminarium på FHS

”Värderingsförändringar i EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” är rubriken på Krigsvetenskapsakademiens seminarium tisdagen den 23 november kl 13-16 på Försvarshögskolan. Öppet för alla. Kan även följas online.

15 nov 2021: Läs mer på Cision

Ambassadör Michael Sahlin hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin, Uppsala, hedrades under Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag den 12 november med Akademiens belöningsmedalj i guld i 8. storleken för sitt framstående arbete inom Akademien.

15 nov 2021: Läs mer på Cision

Författaren Lars Gyllenhaal hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Författaren Lars Gyllenhaal, Piteå, hedrades under Kungl Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag fredagen den 12 november med Akademiens guldmedalj i 8. storleken för framstående gärning inom Akademiens verksamhetsområde.

15 nov 2021: Läs mer på Cision

Förvaltaren Magnus Thylin hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Förvaltaren Magnus Thylin, Karlskrona, hedrades med Kungl Krigsvetenskapsakademiens silvermedalj i 8. storleken och penningbelöning under Akademiens 225:e högtidsdag, fredagen den 12 november.

Till toppen