Del 1: Om sanningar och påståenden i säkerhetspolitiken med Björn Körlof

I en postmodernistiskt värld där själva existensen av fakta och sanningar alltmer ifrågasätts, utsätts det svenska samhället för stora påfrestningar både inrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt.

F d generaldirektören Björn Körlof har redigerat och varit medförfattare i en värdefull skrift kring dessa problem från ett europeiskt perspektiv inom ramen för Krigsvetenskapsakademiens SES-projekt. Se https://kkrva.se/bookstore/produkt/ideologisk-sprangkraft-inom-eu/.

Politiska värderingar samvarierar på olika sätt med politiska förändringar och omvälvningar, både som orsak och verkan.

I SES-projektets snart utkommande säkerhetspolitiska slutrapport är detta ett viktigt tema i beskrivningen och analysen av de utmaningar som den liberala demokratin, som system och värdegrund, i dagens värld utsätts för, både österifrån och söderifrån.

I podcastens två delar – en kortare och en längre diskuteras dessa problem med Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin.