Under perioden april 2013 till den gångna veckan har jag intervjuat de försvarpolitiska talespersonerna. Dessa intervjuer har bestått av två delar. En del med sex likadana frågor till samtliga partier, och en del med tre-fyra, mer specifika och kritiska frågor till respektive parti.

Som förberedelse till Folk och Försvars konferens i Sälen med start på söndag, så har jag gjort en sammanställning över partiernas svar i den första delen som du hittar här. Jag hoppas att det visar intressanta skillnader och likheter för läsarna.

Länkar till respektive intervju hittar du nedan:

Centern
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet