Hem2019-12-12T18:22:57+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Ny podcast om synen på EU:s och NATO:s roll

Föreläsning av Lars-Erik Lundin för FHS:s chefskurs 27.11 2019.

Finns också på YouTube

Fler nyheter från akademien

Säkerhet i morgon­dagens Europa – Svenska perspektiv (SES)

By |11 nov 2019|

Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium genomfördes torsdagen den 24 oktober i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Seminariet syftade till att belysa ett antal problemställningar som SES har att arbeta med. Läs sammandraget från symposiet. Läs mer [...]

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 3-2019

By |31 okt 2019|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 3-2019 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Handlingar Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2019 (länk) Tidskrift Tre perspektiv på [...]

Load More Posts

Försvar & Säkerhet

Rekrytering för Norrland

By |29 nov 2019|

Författaren argumenterar för närrekrytering, applicerat på Norrlandsförhållanden. I dagarna publicerade Försvarsmakten sitt underlag till den försvarspolitiska propositionen som avser perioden 2021–2025. I stora drag föreslår Försvarsmakten en utökning av förbanden. Förbanden ska inte bara bli fler utan de existerande förbanden ska även växa. Här avgränsar jag mig till det förband [...]

Hög initialeffekt – men sedan?

By |22 nov 2019|

Nu som då krävs såväl initialeffekt som uthållighet – av samtliga stridskrafter, här exemplifierat med luftförsvaret. Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten. Under det kalla kriget cirkulerade en hel del begrepp i Flygvapnet. Några föreföll vara nästintill outslitliga och återanvändes ofta. Ett av dem var att flygstridskrafterna skulle verka med ”hög initialeffekt [...]

Rysk påverkans­kampanj mot 5G även i Sverige?

By |14 nov 2019|

För ungefär tio år sedan inleddes en övergång i telekomvärlden, från 3G till 4G. G står i detta sammanhang för ”Generation”. Vi ska inte här fördjupa oss i de tekniska detaljerna men lekmannamässigt kan man sammanfatta att 4G innebar ökad kapacitet och snabbare överföring av data. Den stora skillnaden för [...]

Populismen i Centraleuropa och dess vidare konsekvenser

By |4 nov 2019|

Ungerns Victor Orban, en frontfigur som i sitt land vridit politiken i högerpopulistisk riktning. Foto: shutterstock.com. Det började i Österrike tio år efter Berlin-murens fall. I valet 1999 blev det populistiska FPÖ under Jörg Haider landets näst största parti och ingick i koalition med det kristdemokratiska ÖVP. EU införde sanktioner, [...]

Load More Posts
This website uses cookies and third party services. Ok