Hem2020-01-23T11:35:04+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Lars-Erik Lundin samtalar med Michael Sahlin

Fourth podcast updating the complex picture of the European southern dimension of security.

Viktig information

Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt. Flera av akademiens ledamöter medverkar i Säkerhetsrådet, som också ibland har artiklar som ursprungligen publicerats på Försvar och säkerhet. 

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning mm. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen eller att över tid följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev. Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men kommer att från 1 februari 2020 ha tankesmedjan Frivärld som hemvist (med som tidigare viss återpublicering på Svenska Dagbladets ledarsida). Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Claes Arvidsson är författare, mångårig ledarskribent i SvD, Säkerhetsrådets redaktör och ledamot av KKrVA.

Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd »

Försvar & Säkerhet

Tänk om, tänk rätt och tempoväxla kring regionala förband

Av |14 jan 2020|

Författaren förespråkar regionala bataljoner med allsidig förmåga. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten. I veckan startade Folk- och Försvars rikskonferens i Sälen. Många frågor hanteras under denna konferens men en viktig beståndsdel i ett framtida försvar - de regionala förbanden - kommer sannolikt inte att behandlas så utförligt. Kanske p g a att Försvarsmakten initialt [...]

Säkerheten är odelbar – inte bara fråga om väpnat angrepp

Av |13 jan 2020|

I våras lämnade Försvarsberedningen sin rapport – i fortsättningen kallad ”Rapporten”. ”Normalt” borde därmed försvarsdebatten vara, om än tillfälligt, avslutad eftersom denna rapport är resultatet av svåra kompromisser mellan de olika partiernas företrädare. Men i år har Försvarsministern öppnat för ett omtag. Debatten är därför fri fram till dess försvarspropositionen [...]

Folkförankring = krigsavhållande?

Av |10 jan 2020|

En del av folkförankringen innefattar att våra soldater och sjömän har den materiel som medger framgångsrik strid. Foto: Alexander Gustafsson. Senaste numret av ”Vårt Försvar” (nr 4/2019) ägnar stort utrymme åt ”Folkförankring” med bidrag från flera författare, bl a Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow. Den röda tråden är [...]

Replik på Akademiseringen av officersutbildningen – en möjlig effektsänkare: Med fokus på UKÄ och Officersprogrammet

Av |7 jan 2020|

Officersutbildningen är en av Försvarsmaktens viktigaste verksamheter vars kvalité har en avgörande inverkan på organisationens samlade förmåga. Således ett angeläget område att analysera, diskutera och debattera. Ett tack till inkomna bidrag i ämnet från Stefan Emanuelsson, Marcus Dansarie och Simon Franzén. Redaktören How can I possibly put a [...]

Replik på Marcus Dansarie replik på tidigare publicerat inlägg; Akademiseringen av officersutbildningen – en möjlig effektsänkare

Av |7 jan 2020|

Vilket vägval för officersutbildningen - ett ämne som engagerar och ska engagera! Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten. ”Vad vi vet formar vad vi tänker och tycker. Vad vi tycker formar vad vi vet eller tror att vi vet.”[1] Citatet ovan blir för mig talande när jag läser Marcus Dansaries replik. Han [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Från Sun Tzu till astronauter – Ständige sekreterarens årskrönika 2019

Av |24 dec 2019|

Blekinge Flygflottilj önskar God Jul med julgransflygning Foto: Försvarsmakten/F17. Ett händelsefyllt akademiår går nu mot sitt slut och vi kan se tillbaka på en verksamhet som sträckt sig från Sun Tzu till den internationella rymdstationen. Huvuddelen av årets aktiviteter har [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok