Hem2020-07-01T22:27:41+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Anders Tegnells inträdesanförande i KKrVA

Av |29 maj 2020|

Anders Tegnell valdes 2005 in som ledamot i KKrVA avd V. Hans inträdesanförande "Pandemiernas påverkan på samhället" var infört i KKrVAHT nr 5-2007. Digitalt arkiv för KKrVAHT finns här »

Nya ledamöter i akademien

Av |14 maj 2020|

Den 13 maj togs ett antal beslut per capsulam inom akademien. Bland annat invaldes fem nya ledamöter. De är docenten Ann-Sofie Dahl, redaktören Patrik Oksanen, översten Johan Pekkari, docenten Lovisa Strömmer och kommendören Jon Wikingsson. Vidare kallades som ledamöter Dr. Ian Anthony från Storbritannien, brigadgeneralen Lars Lervik från Norge och [...]

Försvar & Säkerhet

Beredskap för att möta hot – Nationell säkerhetsman

Av |25 jun 2020|

Författaren föreslår ett nationellt kontrollorgan som syftar till att säkerställa en relevant civil och militär beredskap på samtliga samhällsnivåer, kopplat till den säkerhetspolitiska – liksom övrig utveckling som har påverkan på vår säkerhet. Foto: Försvarsmakten. Erfarenheter av den pågående pandemin är att både politiker och många fackmän lätt [...]

Fransmän om USA, Nato, EU och Ryssland. Några intryck

Av |23 jun 2020|

Foto: shutterstock.com. Det officiella Frankrike ser sig som lojal Nato-medlem och drivande i EU. Men det finns också en motsatt tendens. De som förfäktar denna linje förkastar den nuvarande europeiska ordningen, de vill att Frankrike lämnar Nato för ett Europaförsvar, som dock inte skall vara riktat mot Ryssland. Denna [...]

A Special Interest; Culture, War Fighting Theory, and Design

Av |22 jun 2020|

Foto: shutterstock.com Abstract Vice-Admiral Rosenius’ article highlighted an interesting point regarding the defence debate; the low ceiling. This, to my mind, results from a culture that seeks consensus and becomes defensive if anything threatens the consensus. The first part of this article addresses that problem. The article then [...]

Nya roller för USA och Storbritannien?

Av |20 jun 2020|

Robert Gates (tv) och Lawrence Freedman har såväl visioner som rekommendationer. Frågan gäller deras genomförbarhet? Foto: Wikimedia Commons. I Covid 19 pandemins spår har vi drabbats av den värsta globala krisen sedan Andra världskriget. På många sätt är dagens kris värre, eftersom även USA är hårt drabbat. Fler [...]

Att tänka på inför en ny och utvecklad strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning

Av |18 jun 2020|

Forskning och utveckling är en betydelsefull del av materielförsörjningsstrategin och har en nära koppling till vårt lands  internationella samarbetslösningar. Foto: shutterstock.com. Då det nu pågår ett helt nödvändigt och välkomnat arbete med att överse och utveckla den nuvarande strategin för materielförsörjning lämnas i det följande några synpunkter som KKrVA [...]

De absurdas teater

Av |18 jun 2020|

Författaren hävdar att den politiska viljan att satsa på försvaret verkar saknas. Och det är något som noteras i ett antal huvudstäder, inte minst i Helsingfors givet ett fördjupat finsk-svenskt försvarssamarbete. Foto: Försvarsmakten. ESTRAGON: (ger upp igen) Inget att göra åt. VLADIMIR: (framskrider med korta, stela steg, benen brett isär) [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens årliga skribent­tävling

Av |29 apr 2020|

Tävlingsskrifter Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne inom de områden som täcks in av Kungl Krigs­vetenskaps­akademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls- /totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte [...]

När totalförsvaret föll samman

Av |12 apr 2020|

Varför formligen kapsejsade det svenska totalförsvaret? Vilka tankar styrde? Vilken rationalitet fanns bakom besluten som raserade ett väl genomtänkt koncept? Och vem bestämde vad? Ladda ned och läs departements­rådet tillika akademi­ledamoten Katarina Engbergs dokumentation av hittills opublicerade dokument och hennes [...]

Vilka vidare säker­hets­frågor följer i Corona­krisens spår?

Av |8 apr 2020|

Det är något som måste hanteras i det fortsatta arbetet på SES-projektet inom akademin. Lars-Erik Lundin inleder här en diskussion med en femton minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara frågeställningarna – med viktiga hänvisningar till KV21 rapportens rekommendationer på [...]

Militärhistorisk tidskrift

Av |7 apr 2020|

Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. Detta års upplaga innehåller fem större artiklar och tre bokrecensioner. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof. Artiklarna spänner över flera intressanta militärhistoriska ämnen i tid och rum. Den första [...]

Lär om strategi

Av |3 apr 2020|

Ledamoten Lars Wedin har skrivit en mycket uppmärksammad encyklopedi i ämnet strategi. Läs intervjun med författaren som, förutom att i  sig vara mycket bildande i ämnet, utgör ett stimuli att läsa boken i sin helhet. Till recensionen »

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok