Hem2020-08-10T11:20:01+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Försvar & Säkerhet

Finns det någon som säger Löfven ett sanningens ord?

Av |20 jul 2020|

Foto: shutterstock.com Sedan januari 2017 har Sverige en nationell säkerhetsstrategi. Det är bra och var synnerligen välkommet. I samband med att den antogs framhöll statsminister Stefan Löfven att: ”Ända sedan jag tillträdde som statsminister har säkerhetsfrågorna stått i starkt fokus. De har påverkats av dramatiska händelser i vår [...]

I hemliga polisens skugga 

Av |17 jul 2020|

Robert Mugabe och Walter Ulbricht, diktator i Zimbabwe respektive Östtyskland. Bildkälla: Wikimedia Commons. För en tid sedan reste en oppositionspolitiker från Zimbabwe runt i England och föreläste. Det egendomliga var, att fastän han tillhörde oppositionen hade han påfallande positiva omdömen om Robert Mugabe. Hur kunde det komma sig? Fastän [...]

Adaptation eller assimilation – Har Försvarsmakten förmåga till framtida flexibilitet?

Av |14 jul 2020|

Foto: Försvarsmakten En av utmaningarna i försvaret av Sverige är anpassningen till en föränderlig värld, där information, data och beslutscykler förekommer i överflöd och blir allt kortare. Detta påverkar verksamhet från taktisk till operativ nivå och kräver ett kritiskt och utvecklande förhållningssätt, för vilket förutsättningar finns men inte [...]

EUs sjuttioårskris

Av |11 jul 2020|

Många utmaningar väntar EU -ländernas regeringschefer. Gruppbilden är tagen i Salzburg 2018. Foto: shutterstock.com. För dryga 70 år sedan, den 9 maj 1950, höll den dåvarande franske utrikesministern med det - symboliskt nog, eftersom han kom från gränstrakterna - tyskklingande namnet Robert Schuman ett tal som kommit att bli historiskt. [...]

Vägen framåt – En ny nationell säkerhetsstrategi!

Av |10 jul 2020|

Foto: shutterstock.com Det har på flera håll framhållits att det kommande försvarsbeslutet till stora delar mest verkar bli ett slags återgång till hur vårt försvar fungerade tidigare och hur det var organiserat för ganska många år sedan. Det finns verkligen många drag av kontinuitet i de förslag som [...]

Försvarsmakten och uppdragstaktiken

Av |8 jul 2020|

Foto: Försvarsmakten Ola Palmqvists inlägg om uppdragstaktik (2020-06-15) belyser den komplicerade situation som Försvarsmakten befinner sig i när det gäller att implementera uppdragstaktik som sin ledningsfilosofi. [1] Det finns en klar ambition i de senaste svenska doktrinerna att uppdragstaktik ska genomsyra vårt agerande. Men liksom Palmqvist tar upp, tyder [...]

Läs in fler poster

Nyheter från akademien

Ny andre styresman i akademien

Av |14 maj 2020|

Till ny andre styresman efter ledamoten Jörgen Ericsson har akademien valt ledamoten Björn von Sydow. Von Sydow invaldes i akademien 2009 och har tidigare varit såväl riksdagens talman som försvarsminister. Fram till 2019 var han ordförande för Försvarsberedningen.

Inför Corona­kommissionen och försvars­beslutet

Av |11 maj 2020|

Hur påverkas Coronakommissionen och försvarsbeslutet av de flödessäkerhetsproblem som nu drabbas Sverige, Europa och världen i många dimensioner? Två podcasts i ljud och bild med rykande aktuella kopplingar med Michael Sahlin. Det finns fler superspridare - en spaning om flödessäkerhet https://youtu.be/iRx9xgVqqm8 Med Michael Sahlin: En diskussion om flödessäkerhet i Coronakrisens [...]

Nyutkommen bok

Av |5 maj 2020|

Från storm till terror Individuella och kollektiva reaktioner vid samhälls­kriser Författare: Ann Enander Förlag: Studentlitteratur 2020. Beställ boken här När samhället drabbas av en kris ställs människor inför olika problem och utmaningar. Vid naturkatastrofer kan det handla om skräckfyllda upplevelser och förstörelse av den kända miljön. Andra krissituationer är diffusa [...]

Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens årliga skribent­tävling

Av |29 apr 2020|

Tävlingsskrifter Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne inom de områden som täcks in av Kungl Krigs­vetenskaps­akademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls- /totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi. Uppsatser författade av studerande vid FHS/MHS liksom vid utländska [...]

När totalförsvaret föll samman

Av |12 apr 2020|

Varför formligen kapsejsade det svenska totalförsvaret? Vilka tankar styrde? Vilken rationalitet fanns bakom besluten som raserade ett väl genomtänkt koncept? Och vem bestämde vad? Ladda ned och läs departements­rådet tillika akademi­ledamoten Katarina Engbergs dokumentation av hittills opublicerade dokument och hennes analys baserad på deltagandet i de centrala skeendena. Författaren ställer [...]

Vilka vidare säker­hets­frågor följer i Corona­krisens spår?

Av |8 apr 2020|

Det är något som måste hanteras i det fortsatta arbetet på SES-projektet inom akademin. Lars-Erik Lundin inleder här en diskussion med en femton minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara frågeställningarna – med viktiga hänvisningar till KV21 rapportens rekommendationer på det civila området. Närmast förestår en bredare analys tillsammans med Michael [...]

This website uses cookies and third party services. Ok