Hem2020-05-28T12:29:59+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Ny andre styresman i akademien

Av |14 maj 2020|

Till ny andre styresman efter ledamoten Jörgen Ericsson har akademien valt ledamoten Björn von Sydow. Von Sydow invaldes i akademien 2009 och har tidigare varit såväl riksdagens talman som försvarsminister. Fram till 2019 var han ordförande för Försvarsberedningen.

Inför Corona­kommissionen och försvars­beslutet

Av |11 maj 2020|

Hur påverkas Coronakommissionen och försvarsbeslutet av de flödessäkerhetsproblem som nu drabbas Sverige, Europa och världen i många dimensioner? Två podcasts i ljud och bild med rykande aktuella kopplingar med Michael Sahlin. Det finns fler superspridare - en spaning om flödessäkerhet https://youtu.be/iRx9xgVqqm8 Med Michael Sahlin: En diskussion om flödessäkerhet i Coronakrisens spår https://youtu.be/8oVkHnGmT1Y Också på Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets/corona-crisis-from-a-european

Försvar & Säkerhet

Fortsätt satsa på försvaret!

Av |15 maj 2020|

Hur blir det med det starkare försvaret, försvarsministern? Foto: shutterstock.com Sverige, Europa och världen genomgår en historisk tid som markerar början på slutet av den era som följde Berlinmurens fall för drygt 30 år sedan. Överst på alla nyhetssidor syns de senaste uppdateringarna kring COVID-19 och effekterna av [...]

Funderingar kring värnpliktsutbildningen

Av |14 maj 2020|

Författaren diskuterar några förslag som syftar mot en höjd kvalitet i värnpliktsutbildningen. Foto: Jimmy Crona, Försvarsmakten. Enligt nuvarande utbildningsrytm kallar försvarsmakten in värnpliktiga i tre omgångar. Dels de som gör elva månaders utbildning. Dessa är uttagna till gruppchefer, besättningar på exempelvis stridsfordon 90, mekaniker eller någon annan befattning som kräver [...]

Kina och COVID-19

Av |11 maj 2020|

Foto: Wikimedia Commons På morgonen den 28 april 1986 indikerades höga strålningsvärden vid kärnkraftverket i Forsmark i norra Uppland. Man inledde snabbt arbetet med att spåra strålningskällan, men fann ingen. Eftervärlden vet varför. Strålningen som uppmätts hade inte generats i Forsmark utan nästan 130 mil söderut. De svenska myndigheterna [...]

Norden ett gemensamt operationsområde

Av |11 maj 2020|

Foto: shutterstock.com Norge och Sverige har i grunden tre gemensamma militärstrategiska problem att hantera. Två är tydligt geografiska, Östersjön och Nordkalotten, medan det tredje, att ta emot utländsk hjälp, visserligen också har geografiska implikationer men är svårare att knyta till något specifikt område. [1] I östersjöområdet är försvaret [...]

Sveriges säkerhet – Vem ser till helheten?

Av |8 maj 2020|

Att skapa ett fungerande totalförsvar innehållande bl a tydliga och fungerande ansvarsförhållanden är en viktig uppgift för regeringen. Foto: shutterstock.com av Nils Daag och Michael Mohr ”It ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Militärhistorisk tidskrift

Av |7 apr 2020|

Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. Detta års upplaga innehåller fem större artiklar och tre bokrecensioner. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof. Artiklarna spänner över flera intressanta militärhistoriska ämnen i tid och rum. Den första [...]

Lär om strategi

Av |3 apr 2020|

Ledamoten Lars Wedin har skrivit en mycket uppmärksammad encyklopedi i ämnet strategi. Läs intervjun med författaren som, förutom att i  sig vara mycket bildande i ämnet, utgör ett stimuli att läsa boken i sin helhet. Till recensionen »

Nordisk och Europeisk säkerhet

Av |20 mar 2020|

Den nyutkomna skriften The Nordic and The New European Security Architecture ger läsaren ny och värdefull omvärldsinformation. [Läs mer...]

SES-projektets Sydrapport

Av |18 mar 2020|

Sydrapporten från SES-projektet föreligger nu i PDF-format. Sammanfattningen kan läsas direkt här på skärmen och hela rapporten kan laddas ner. Avsikten är att finalisera texten efter vetenskaplig och annan granskning och efter det att synpunkter inhämtats från deltagare i olika [...]

Säkerhetsrådet

Av |3 feb 2020|

Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok