Hem2020-02-21T13:53:17+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Sälenkonferensen dag två

Av |14 jan 2020|

Försvarsmaktsfrågorna och civilt försvar var huvudämnen för dagen där några huvuddrag redogörs för nedan. En engagerad försvarsminister talade [...]

Sälenkonferensen dag ett

Av |13 jan 2020|

Två huvudteman dominerar årets rikskonferens i Sälen. Dels den säkerhetspolitiska utvecklingen, dels det kommande försvarsbeslutet för åren 2021–2025. Här [...]

Höjd beredskap

Av |10 jan 2020|

Aftonbladet Ledares podd inför Folk och Försvar i Sälen med Anders Lindberg, Amanda Wollstad, Patrik Oksanen och KKrVA ledamöter Annika [...]

Försvar & Säkerhet

Det glesa slagfältet – ett bidrag till debatten

Av |27 jan 2020|

Nyligen har det publicerats två mycket intressanta artiklar om det glesa slagfältet. Robert Dalsjö (@MansRAD), FOI, har i nummer 3/2019 av KKrVA Handlingar och Tidskrift beskrivit hur dagens begränsade tillgång på förband, såväl hos oss som hos en angripare, kan leda till, eller snarare redan lett till, en helt ny operativ [...]

Oväntat stort folkintresse för landets beredskap

Av |23 jan 2020|

Av Douglas Brommesson och Rikard Bengtsson [1] Svenska säkerhetspolitiska beslutsfattare och debattörer har nyligen varit samlade i Sälen för Folk och Försvars rikskonferens, där återigen frågan om ett återuppbyggt civilt försvar diskuterats. Sedan 2015 har myndigheter tillsammans med regioner och kommuner återupptagit planeringen för ett civilt försvar under höjd beredskap och [...]

Efter Brexit: Scexit och Nexit?

Av |20 jan 2020|

Boris Johnson storseger i parlamentsvalet den 12 december förra året, som gav hans parti den största majoriteten, 365 mandat av 650, sedan Margaret Thatcher 1987, ger premiärministern ett brett mandat men ställer honom också inför stora utmaningar.  Hur han hanterar dessa kommer att bli centralt både för Storbritanniens egen framtida [...]

Välkommen till verkligheten

Av |17 jan 2020|

Det är inte många år sedan rikskonferensen i Sälen präglades av risk- och hotbildsförnekelse. Den tiden är förbi. 2020 är bilden realistisk och fördjupad – utmynnande i slutsatsen att den bara blir mörkare. Vad som saknas i uppräkningarna är samlande begrepp som fångar upp en ny och så mycket [...]

Vem blir bäst?

Av |17 jan 2020|

Vad är det som är huvudsak och bisak när detta förband ska ledas i det som är själva orsaken till dess existens - strid? Foto: Bezav Mahmoud, Försvarsmakten. Det är glädjande att yngre officerare debatterar vår officersutbildning. På dessa sidor skrev kapten Stefan Emanuelsson (20/12) och kapten Marcus Dansarie (25/19) [...]

Qassem Suleimani och risken för storkrig i mellanöstern

Av |16 jan 2020|

Det spända läget i Mellanöstern, det läge som i sin aktuella fas rått i flera år och då främst som ett slags ställningskrig på låg konfliktnivå mellan USA tillsammans med allierade Israel och Saudiarabien m fl och Iran, tog en dramatisk vändning vid årsskiftet då Trumps USA överraskande genomförde [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2019

Av |4 jan 2020|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2019 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Handlingar Minnesord över bortgångna ledamöter 2019 av Jörgen F. Ericsson [...]

Sammankomst med engagerande ämnen

Av |11 dec 2019|

Sammankomsten 4 december behandlade den regionala nivåns betydelse vid kriser och höjd beredskap – behovet av helhetssyn i styrningen samt ett inträdesanförande med titeln ”Kommer kavalleriet? USA:s betydelse för Sveriges försvar.” […]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok