Hem2020-11-28T17:41:53+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Foton från Högtidssammankomsten

Nu finns foton från Högtidssammankomsten tillgängliga. Länk som leder till fotomappen i KKrVA Dropbox skickas ut till ledamöterna via epost under dagen. Där finns fotona lågupplösta för snabb bläddring samt högupplösta för nedladdning. Hela årets fotomapp samt tidigare års fotomappar finns tillgängliga också via ledamotsregistret (inloggat läge). Hör av dig till admin@kkrva.se om du behöver hjälp med bilderna och/eller inloggning till ledamotsregistret.

Foto: Karina Ljungdahl

Nyheter från akademien

Gamla sanningar för framtida bruk

By |23 okt 2020|

Akademisammankomsten 22 oktober fokuserade på flera sätt på hur vi skall använda gamla sanningar och bygga framåt utan att återvända tillbaka till vad som funnits innan. Flera av de ämnen som berördes är sådana som på många sätt alltid varit aktuella, eller som nu åter hamnat i fokus, där [...]

Ny myndighet för psykologiskt försvar

By |21 okt 2020|

Akademien har inbjudits att yttra sig över ett förslag om att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. En arbetsgrupp inom akademien har utarbetat ett yttrande, vilket presidiet beslutat att överlämna till Justitiedepartementet. Av yttrandet framgår att akademien välkomnar en sådan myndighet och tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag. Akademien [...]

Projektet SES

Varthän i säkerhetspolitiken? Podcast med Michael Sahlin kring ett tjugotal Twitter polls

1 sep 2020|PodCast, SES|

Det amerikanska presidentvalet, Covid-19, regionala konflikter, kärnvapenfrågorna, framtiden för multilateralt samarbete, EU:s och NATO:s roller, FN, OSSE,  försvarsbudgetar i Europa – ett tjugotal frågor riktade till Lars-Erik Lundins ca 55000 Twitterföljare runt om i världen. Vad säger sådana frågor? Och vilka reflektioner kan man göra kring svaren? Ett samtal på […]

Podcast om situationen i och runt Östra Medelhavet med Michael Sahlin

1 sep 2020|PodCast, SES|

Andra löser inte EU:s problem i söder. Svåra avvägningar i Syrien, Libyen och östra Medelhavet och i förhållande till Iran. Folkbildning behövs mer än någonsin i Sverige. om frågor som berör oss direkt och som inte kan betraktas blott på avstånd. Vad betyder solidaritet och medling i situationer där länder […]

Tillbaka till kärnvapenfrågan – en podcast i fyra avsnitt

12 jun 2020|PodCast, SES|

Lars-Erik Lundin och i del 3-4 Michael Sahlin fortsätter här inventeringen av centrala säkerhetspolitiska frågor, nu med fokus på kärnvapenfrågan.

Tidigast efter det amerikanska presidentvalet vet vi mer om vi faktiskt befinner oss i en ny situation när det gäller kärnvapnen – i ljuset av alla andra påfrestningar som drabbar det […]

Försvar & Säkerhet

Omvärldsläget kommer att uppdateras kontinuerligt

I ambitionen att ligga på framkant avseende en bred uppföljning av säkerhetssituationen kommer, på Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens blogg, månatliga uppdateringar av omvärldsläget att införas av ledamoten Michael Sahlin, Fil dr, tidigare statssekreterare och ambassadör. Han har en lång erfarenhet av internationell verksamhet vilket inkluderar utrikes- och säkerhetspolitisk analys. Michael Sahlin inledde den 18 oktober med en analys med anledning av det stundande presidentvalet i USA, se hittills gjorda inlägg här »

Redaktören

USA:s kris och den motvillige ”monarken”

By |20 nov 2020|

President-mm-valet i USA och dess efterspel har, kanske inte helt oväntat, blivit en anmärkningsvärd rysare. Det tedde sig tydligt sannolikt veckorna före valet , att döma av entydiga och varaktiga opinionssiffror, att Joe Biden skulle vinna, relativt klart. Så blev det ju också, en klar seger med (enligt siffrorna per [...]

Vår beredskap är god – tack vare både strukturen och aktörerna

By |19 nov 2020|

Under 2020 har Försvarsmaktens beredskap testats och övats vid flera tillfällen. Det mest komplexa testet var den gemensamma sjömålsrobotsinsats som genomfördes av marinen och flygvapnet i maj, men det finns många andra exempel. Mest närliggande i tid är av öppen information att döma de beredskapsövningar som de två sjöstridsflottiljerna satte [...]

The Need to Read

By |16 nov 2020|

Introduction “The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting by fools.” Thucydides (c. 460 – c. 400 BC) It is wise to learn from your own mistakes. It is even wiser to learn from the mistakes of others. Continuous [...]

Det krävs order om sänkning i IKFN

By |13 nov 2020|

Göran Frisk och Malin Gunnesson ställer i en artikel på Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg frågan varför marinen under alla dessa år med återkommande ubåtsjakter aldrig lyckats sänka en främmande ubåt. De undrar om det är brist på viljan hos de politiskt ansvariga: ”Men hur är det med den politiska viljan att [...]

Uppdragstaktik till sjöss

By |11 nov 2020|

Det följande är ett marint bidrag till diskussionen om uppdragstaktik på Försvar och säkerhet med fokus på sjöstridsflottiljerna. Dessa är i grunden insatsorganiserade med huvudsakligen kontinuerligt tjänstgörande personal. Genom den stående sjöövervakningsoperationen bidrar de dagligen till den folkrättsliga grundsatsen att upprätthålla och hävda territoriell integritet. Fartygen har därför bemanning, bestyckning [...]

Bidens inrikes- och utrikespolitiska utmaningar

By , |10 nov 2020|

Omvärlden har med skräckblandad förundran följt de politiska turerna i USA. Visserligen hade Trump före valet signalerat att han skulle göra allt för att hålla sig kvar vid makten och vägrat att utfästa sig att acceptera valresultatet. Men hans frontalangrepp på de demokratiska processerna går t o m längre än i förhandsspekulationerna. [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Akademien online 7 okt

By |8 okt 2020|

Inspelningen från 7 okt kan fortsatt ses via den här länken Lyssna på ledamoten Anna Wieslander tala om USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa. Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang om hur rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar samt ledamoten och andres styresmannen Björn von Sydow [...]

Akademien online 7 oktober

By |30 sep 2020|

Den 7 oktober mellan klockan 16.00 och 18.45 genomförs bland annat en föreläsning om hur rymden bör bli en del av vårt totalförsvar. Ansvarig är delprojektet Luftkrigsvetenskap inom projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). Under programpunkten medverkar den svenska astronauten Christer [...]

Ledamöter invalda i Kungl Örlogs­manna­sällskapet

By |30 sep 2020|

Fr v Carl Bergqvist, Ewa Skoog Haslum och Patrik Oksanen. Ledamöterna Carl Bergqvist, Ewa Skoog Haslum och Patrik Oksanen har invalts som ledamöter av Kungl Örlogsmannasällskapet. Kungl Krigsvetenskapsakademien gratulerar.

Akademien online 16 sept

By |17 sep 2020|

Akademiens första webbsända sammankomst blev mycket lyckad. Inspelningen kan fortsatt ses via den här länken Du måste registrera dig med namn och epostadress för att få tillgång till inspelningen. Lyssna på ledamöterna Bruce Acker om US Space Force, Kristina Bergendal om hur vi navigerar i Sahel samt Carolina Vendil Pallin om [...]

Årets artikel 2019

By |3 sep 2020|

Pristagare är professor Kjell Engelbrekt, vars artikel Kärnvapen i en alltmer multipolär värld. Forskningsöversikt och jämförande analys av amerikanska, brittiska franska och ryska doktriner, belönas med 10.000 kronor. Kjell Engelbrekt är professor vid Försvarshögskolan, gästprofessor vid Stockholms Universitet, affilierad till Chicago Council on Global Affairs samt ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien. [...]

Höstens akademi­sammankomster

By |24 aug 2020|

Höstens akademisammankomster ställs in. Anledningen är rådande pandemi och de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Även om restriktionerna kommer att lättas under hösten bör vi ändå av försiktighetsskäl undvika större samlingar mot bakgrund av ledamöternas höga snittålder vid våra sammankomster. Istället kommer projektet SES att genomföra föreläsningar/seminarier online över [...]

Load More Posts
Till toppen