Hem2021-05-11T12:37:16+02:00
Handlingar och tidskrift
Akademiens Bookstore
Akademien Online

Akademien Online

Akademien online 21 april

Sjukvården i ett stärkt totalförsvar och Konsten att bemästra en pandemi

Krigsvetenskapsakademien online den 21 april handlar om viktiga frågeställningar i en tid när det civila försvaret ska rustas upp.  En rör vår sjukvårdsberedskap i kris och krig. En annan rör beslutsfattning under svåra förhållanden. Det […]

Nyheter från akademien

Läs mer om omvärldsläget » kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Akademiesammankomst med viktiga budskap

By |26 apr 2021|

Sammankomsten 21 april ägde rum online och gav många intressanta infallsvinklar på svensk krishanteringsförmåga men också beredskap för höjd beredskap [...]

Vi måste lära av pandemin!

By |21 apr 2021|

Fem röster om svenska, nordiska och europeiska säkerhetsstrategier Björn von Sydow, Björn Fägersten, Bo Richard Lundgren, Michael Sahlin [...]

Försvar & Säkerhet

Budskapet från förr

By |19 apr 2021|

Emellanåt kan vi i den säkerhetspolitiska debatten ta del av artiklar med ett välbekant budskap, ett resonemang som vi har [...]

Jag handlägger, alltså finns jag

By |8 apr 2021|

Nedanstående inlägg har tidigare publicerats i Officerstidningen nr 2 2021 Efter välvilligt medgivande från Officerstidningens chefredaktör publiceras texten här på [...]

Fler nyheter från akademien

Vi måste lära av pandemin!

By |21 apr 2021|

Fem röster om svenska, nordiska och europeiska säkerhetsstrategier Björn von Sydow, Björn Fägersten, Bo Richard Lundgren, Michael Sahlin [...]

Till toppen