Hem2022-05-12T10:37:57+02:00
Akademien Online
Bookstore
Pressrum

Akademien sammanträder onsdagen den 6 april 2022 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Sammankomsten har som tema ”Kina” och är endast öppen för ledamöter och särskilt inbjudna gäster. Den kommer heller inte att streamas. Anmälan sker via knappen nedan.

Program

16:30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman, general Sverker Göranson. Protokollet från föregående sammanträde.
16:35 ”Varför gör di på detta viset?”: Världen sedd från Peking”
Om kinesiska kommunistpartiets världsbild, mål och metoder.
Ledamoten Lars Fredén, ambassadör.
17:15 Kinesisk informationspåverkan riktad mot Sverige”
Analytiker från Myndigheten för psykologiskt försvar.
17:40 PAUS (Öl/vatten och smörgås […]
OMVÄRLDSLÄGET (Michael Sahlin) »

Nyheter från akademien

Kriget i Ukraina

Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens presidium står upp för varje lands oberoende och rätt att självt få välja sin säkerhetspolitiska linje. Det ryska angreppet på det demokratiska Ukraina fördöms. Det har skett helt oprovocerat och är i strid med folkrätten. Angrepp på civilbefolkningen, sjukhus m m är helt oacceptabla och med detta har Ryssland för lång tid framåt satt en dom på sig självt. Den ryska krigföringen i Ukraina måste upphöra och dess stridskrafter snarast lämna ukrainskt territorium.

Försvar & Säkerhet

Akademien Online

Många av akademiens sammankomster och föreläsningar har de senaste åren hållits digitalt.
Inspelningar från dessa finns här »

Fler nyheter från akademien

ALLA NYHETSINLÄGG »
Till toppen