Hem2020-03-20T12:01:43+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har […]

Sälenkonferensen dag tre

Dagen fokuserade på civilt försvar. Några nedslag i vad talarna framförde:

Inrikesministern Mikael Damberg talade om den breddade hotbilden i fred mot samhället som ska hanteras av civila myndigheter. Han lyfte fram att civilt försvar […]

Sälenkonferensen dag två

Försvarsmaktsfrågorna och civilt försvar var huvudämnen för dagen där några huvuddrag redogörs för nedan.

En engagerad försvarsminister talade bland annat om de påverkanoperationer som riktas mot oss. Vi utsätts dagligen för detta, något som innebär […]

Försvar & Säkerhet

Avskräcka – kan vi, vill vi, törs vi?

Av |11 mar 2020|

Vägvalen i nationella ytterlighetssituationer avhänger den högsta politiska ledningens ställningstaganden. Foto: Shutterstock.com ”Det räcker att fastställa som princip att vår försvarsorganisation bör erhålla högsta möjliga kvalitet. Till annat resultat torde ej heller de mest grundliga strategiska undersökningar kunnat leda.” Så löd hela den strategiska bakgrundsteckningen i 1941 års [...]

Nato – mot avveckling eller utveckling?

Av |7 mar 2020|

Foto: Shutterstock.com Allt oftare hörs röster som förutspår Nato:s avveckling, men ligger det någon realism i detta? Kanske Nato utvecklas i stället? Artikeln tar upp några reflektioner kring Nato, grundat på både fakta och personliga erfarenheter. Vad vill Nato egentligen? När Nato bildades 1949 var den säkerhetspolitiska omgivningen [...]

SES med risk för självöverskattning – Kommentar till Olof Santesson

Av |5 mar 2020|

Ledamoten Santesson, högt aktad medarbetare vid DN både som utrikespolitisk ledarskribent och som utrikesredaktör och en flitig deltagare i akademiens verksamhet, har lämnat synpunkter på och några varningens ord runt akademiens projekt SES (”Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – Svenska perspektiv”). Synpunkterna, där farhågor om att projektet tar sig [...]

SES med risk för självöverskattning

Av |5 mar 2020|

Årets vintersymposium (den 20 februari) blev upplyftande, delvis lysande. Mången ledamot måste ha känt sig lite klokare efter att ha lyssnat till Michael Sahlins senaste Mellersta Östern-rapport, nu utvidgad med Libyenperspektiv, och, framför allt, sett Lars-Erik Lundins power point-presentation av Europa läge i det dimensionella korsdraget öst–syd–väst. Den ene [...]

Skenande utveckling i Idlib – flyktingkris hotar EU

Av |4 mar 2020|

Foto: shutterstock.com För oss som bl a i SES-projektet om Europas syddimension rätt länge följd utvecklingen i och kring Turkiet har det under lång tid stått klart att det som nu, i skrivande stund, händer skulle komma att hända, förr eller senare – att situationen i Idlib-provinsen och [...]

Näringslivet och totalförsvaret – vad händer nu?

Av |2 mar 2020|

Den 11 februari 2020 genomförde Näringslivets säkerhetsdelegation sitt årsseminarium. Seminariet erbjöd en gedigen genomgång av Svenskt Näringslivs syn på totalförsvarsplaneringen av Karl Lallerstedt, en synnerligen uppriktig genomgång av försvarspolitiken och inte minst försvarsekonomin av ledamoten Robert Dalsjö (forskningsledare på FOI), en överblick för näringslivets roll i totalförsvaret av Martin Allard [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Sälenkonferensen dag två

Av |14 jan 2020|

Försvarsmaktsfrågorna och civilt försvar var huvudämnen för dagen där några huvuddrag redogörs för nedan. En engagerad försvarsminister talade bland annat om de påverkanoperationer som riktas mot oss. Vi utsätts dagligen för detta, något som innebär att allmänhetens kunnande [...]

Sälenkonferensen dag ett

Av |13 jan 2020|

Två huvudteman dominerar årets rikskonferens i Sälen. Dels den säkerhetspolitiska utvecklingen, dels det kommande försvarsbeslutet för åren 2021–2025. Här följer ett utdrag av det som behandlades. Första dagen dominerades av utvecklingen i ett land – Ryssland. Utrikesminister Ann Lindes [...]

Höjd beredskap

Av |10 jan 2020|

Aftonbladet Ledares podd inför Folk och Försvar i Sälen med Anders Lindberg, Amanda Wollstad, Patrik Oksanen och KKrVA ledamöter Annika Nordgren Christensen och Johan Wiktorin. Lyssna här » Folk och Försvars Rikskonferens 2020 kommer att genomföras den 12-14 januari på [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok