Hem2019-11-14T16:28:31+01:00

Säkerhet i morgon­dagens Europa – Svenska perspektiv (SES)

Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium genomfördes torsdagen den 24 oktober i Sverigesalen på Försvarshögskolan.

Seminariet syftade till att belysa ett antal problemställningar som SES har att arbeta med. Läs sammandraget från symposiet. Läs mer […]

Saknar du något att läsa i höstmörkret?

Klicka för tips!

Fler böcker och skrifter finns i bokshopen.
Klicka på boken.

Aktuell podcast

Lär mer om förutsättningarna för stegvis kärnvapennedrustning och riskreducering enligt det svenska initiativet och inför NPT med Paul Ingram, Basic i London.

Sammanfattning på 5 min »

Försvar & Säkerhet

Stuprör, hängrännor och spindelväv

By |11 okt 2019|

Jag lovade i det föregående inlägget att återkomma till en tvärvetenskaplig fundering om totalförsvar och samhällssäkerhet och även till de efterfrågade hängrännorna mellan stuprören i statens förvaltning. Detta inlägg handlar om hur svensk organisationskultur i allmänhet och förvaltningskultur i synnerhet är stadd i förändring och hur vi kan använda det [...]

Polen har mer att säga

By |9 okt 2019|

Polens huvudstad 1944... och i dag. Foto: commons.wikimedia.org resp shutterstock.com Under tiden 1945-1991 var Polen knappast ett land, dit besökare strömmade. Nu är det annorlunda. De stora polska städerna erbjuder besökare historiska miljöer, kultur, exklusiv mat, natur, jakt – och besök i koncentrationsläger. Det hade funnits koncentrationsläger i Tyskland i [...]

Over the Ice

By |7 okt 2019|

Flexibility is key to success. Photo: Mats Nyström, Försvarsmakten. The most popular tourist attraction in Helsinki is Suomenlinna, the Swedish built fortress of Sveaborg [Sveaborg]. The fortress was built over eight islands and had walls 10 m thick. It was built to protect the harbour of Helsinki from a Russian [...]

Globala uppvärmningen, utmaning för försvaret och hela vårt samhälle

By |4 okt 2019|

Författaren argumenterar för en satsning på fjärde generationens kärnkraftverk. Förra veckan demonstrerade människor runt om på vårt klot, Greta Thunberg från Sverige är frontfigur och går i spetsen för att vi skall dra ner på koldioxidutsläppen. För lite görs och snart blir det stora konsekvenser för klimatet, med höjda havsnivåer, [...]

Försvarsplanering i  Norge – mot 2% av BNP?

By |30 sep 2019|

F 35 innebär en mycket stor och långsiktig satsning för det norska försvaret. Foto: Airman 1st Class Amber Litteral. Norge är det av våra nordiska grannländer som lägger störst andel av sin nationella ekonomi (BNP) på försvar. Det kan då vara av intresse att översiktligt redovisa det norska försvaret och [...]

Säkerhetspolitiska konsekvenser av statens uraktlåtenhet, del 2

By |27 sep 2019|

Den grund vi skapar för barnens framtid är även den grund vi lägger för framtidens samhälle. Foto: shutterstock.com I en tidigare artikel kritiserades våra politiker, såväl regering som opposition, för att inte ta problemet med kriminella uppgörelser på tillräckligt stort allvar. I denna artikel görs ett försök att peka på [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Luftmakt och Open Skies

By |17 okt 2019|

Kungliga Krigsvetenskapsakademien sammanträdde den 30 september (för ovanlighetens skull en måndag) för ordinarie akademisammankomst. Akademiens avdelning III ansvarade för den [...]

Load More Posts
This website uses cookies and third party services. Ok