Från och med nummer 4 av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift tillämpas principen om Open Access. En månad efter att ledamöter och prenumeranter erhållit sina exemplar läggs respektive nummer ut digitalt på hemsidan. Åtgärden syftar till att skapa ytterligare öppenhet avseende det som skriftligen produceras av akademien.

Tommy Jeppsson
Redaktör