≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tibellska fonden

Hur sker en donation?

  • Donation av kontanta medel sker via inbetalning till bankgiro 111-3075 med text ”Tibellska Fonden”.
  • Donation av värdepapper sker genom att donator meddelar värdepappersförvaltare/VPC vad som skall överföras till depå hos SEB, 01-006 987 142, med text ”Tibellska Fonden”.
  • Avkastningar/räntor avseende värdepapper sker på motsvarande sätt.
  • Vid donation genom testamentsförordnande (legat) anges SEB ”Tibellska Fonden” samt bankgironummer/depå i testamentet.

Övrigt

  • Akademien är inte registrerad som gåvomottagare med skattebefrielse. Däremot är akademien begränsat skattskyldig. Det innebär att såväl donator som akademien undgår skatt om värdepapper, fasta tillgångar (motsv.) överlämnas direkt till fonden, utan att föregås av en försäljning.

 
Om Tibellska fonden »
Föreskrifter »
Donationer »