≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tibellska fonden

För välvilligt bidrag tackar Kungl Krigsvetenskapsakademien särskilt;

 • Björn Anderson
 • Carl Björeman
 • Kerstin Fredga
 • Marie Hafström
 • Inge Jonsson
 • Sven-Christer Nilsson
 • Militärlitteraturföreningen
 • Jan Mörtberg
 • Erik Norberg
 • Björn von Sydow
 • Bengt Gustafsson
 • Lennart Frick (till minne)

 
Om Tibellska fonden »
Föreskrifter »
Hur sker en donation? »