Tibellska fonden

För välvilligt bidrag tackar Kungl Krigsvetenskapsakademien särskilt;

 • Björn Anderson
 • Carl Björeman
 • Kerstin Fredga
 • Marie Hafström
 • Inge Jonsson
 • Sven-Christer Nilsson
 • Militärlitteraturföreningen
 • Jan Mörtberg
 • Erik Norberg
 • Björn von Sydow
 • Bengt Gustafsson
 • Lennart Frick (till minne)

 
Om Tibellska fonden »
Föreskrifter »
Hur sker en donation? »