April månads krönika handlar, knappast överraskande, om Ryssland,
om rysk maktpolitik och ger inblickar i Kremls sätt att tänka, men också
om oförmågan att se och dra de rätta slutsatserna samt vidta åtgärder utgående
ifrån ett långsiktigt skeende. Läs mer »