Avdelning I inbjuder Akademiens ledamöter

till presentation och diskussion torsdag 20 april 2017 kl 16.00–17.30 i Lejonsköldska salen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 med följande program:

  1. Inledning, kort (Jan M)
  2. Offensiven mot Mosul, irakiska armén och Peshmerga – reflektioner av ledamoten Johanne Hildebrandt efter en resa i NÖ Irak med frågestund, 30 minuter
  3. Arméns verkställande av FB15 – Arméchefens presenterar läge i Armén, framgångar och utmaningar med frågestund, 30 minuter
  4. Grundläggande försvarsförmåga för markstridsfunktionen, nästa steg i arbetet, 20 min
  5. Avslutning, nästa möte Avd I onsdag 17/5 15.30-16.25, val av funktionärer, KV21 mm (sedan KKrVA våravslutning m supé 16.30-)

Avdelningsledningen hälsar varmt välkomna till dessa aktiviteter, väl mött!