Vid sammankomsten den 22 maj beslutade akademien om inval av nya ledamöter.

Avdelning I (Lantkrigsvetenskap):

  • Överstelöjtnant Ola Palmquist
  • Överste Magnus Ståhl

Avdelning II (Sjökrigsvetenskap)

  • Flottiljamiral Johan Norlén

Avdelning III (Luftkrigsvetenskap)

  • Överstelöjtnant Roger Åhfeldt

Avdelning IV (Militärteknisk vetenskap)

  • Vice VD Anders Carp

Avdelning V (Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar)

  • Generaldirektör Jens Mattsson
  • Teknologie doktor Åke Holmgren

Avdelning VI (Säkerhetspolitisk vetenskap)

  • Filosofie kandidat Kristina Sandklef

Akademien beslutade även att kalla generallöjtnant (ret) Ben Hodges, USA, som ledamot av akademien.