Nya ledamöter i akademien 2014:

Dr. Constanze Stelzenmüller Dr. Constanze Stelzenmüller är sedan 2009 Senior Transatlantic Fellow vid German Marshall Fund of the United States i Berlin och sedan 2012 chef för projektet Transatlantic Trends. Mellan 2005 och 2009 var hon chef för organisationens Berlinkontor och dessförinnan redaktör vid Die Zeit. 1994 erhöll hon sin doktorsexamen i juridik vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn. Hon har publicerat ett antal skrifter rörande transatlantiska förbindelser, EU och tysk politik. Aktuella uppdrag är bl. a. som ordförande för det vetenskapliga rådet vid Deutsche Stiftung Friedensforschung/German Foundation for Peace Research i Osnabrück.

Jyri Raitasalo Jyri Raitasalo är sedan våren 2014 chef för Helsingfors luftvärnregemente. Innan dess var han huvudlärare i strategi vid den finska Försvarshögskolan och adjutant till Kommendören för Finlands Försvarsmakt. Mellan åren 1991-1995 genomförde han sin officersutbidning vid den finska kadettskolan. 2006 doktorerade han i statskunskap vid Helsingfors universitet. Han är publicerad i ett antal skrifter rörande militärstrategi, finskt försvar och terrorism.

Dr. Teija Tiilikainen Dr. Teija Tiilikainen är direktör för det finska utrikespolitiska institutet (FIIA). Innan dess har hon varit forskare vid Helsingfors universitet, politisk statssekreterare vid finska Utrikesministeriet. 1997 doktorerade hon vid Åbo Akademi med avhandlingen om politiska idéers historia Europe and Finland; defining the Political Identity of Finland in Western Europe. Hon har därefter publicerat sig i ett antal skrifter rörande säkerhetspolitik. Bland nuvarande stytrelseuppdrag kan nämnas; Ordförande i styrelsen för Eurooppanaiset (Europakvinnor), styrelsemedlem i Åbo Akademis samt vice ordförande i Stiftelsen för Finska mellanösterninstitut.

Marindirektör 1gr Jan-Erik Nilsson Marindirektör 1gr Jan-Erik Nilsson är sedan 2013 styrelseordförande Trojaborg AB (Gotlandsbolaget). Han har tidigare varit koncernchef i Rederi AB Gotland, marindirektör av första graden vid FMV och Marinstaben och senare reservofficer vid Gotlandsbrigaden (P18). Under perioden 1975-1982 genomgick han officersutbildning vid Kungliga Sjökrigsskolan och mariningenjörsutbildning. 1978 examinerades han som civilingenjör vid Kungl Tekniska Högskolan och 2004 genomgick han Harvard President Programme, Harvard Business School. Förutom ett antal styrelseuppdrag inom redarbranschen är han ledamot av Kungl Örlogsmannaskapet och Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens näringslivsråd.

Överste Stefan Jönsson Överste Stefan Jönsson är sedan 2012 chef för Luftvärnsregementet i Halmstad. Han har tidigare varit bland annat chef för Nordic Battlegroup Planning Element i insatsstaben samt stabschef för Arméns taktiska kommando. 1981-1983 utbildades han till officer vid Officershögskolan. 1995 – 1997 genomgick han Försvarshögskolans chefskurs. Under åren har deltagit i lett ett antal studier inom luftvärnsområdet. Han har tjänstgjort i internationell stab i såväl Bosnien (2006) som Kosovo (2011-2012).