18 april hölls Nordic Air& Space Seminar i Fanehallen på Akershus, Oslo. Evenemanget var ett samarrangemang mellan norska Luftmilitärt Samfund (LMS) och Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för luftkrigsvetenskap.

Anföranden hölls bland andra av general (PA) Sverre Diesen, kallad ledamot av avd I och brigadgeneral Anders Persson, ledamot av avd III. Slutdiskussionen leddes av kallade ledamoten av avd III Tom Henry Knutsen. Nära hundra åhörare deltog på plats och ytterligare drygt hundra följde seminariet online.

Hela seminariet kan ses på youtube via länken nedan:

 

Avdelningen för luftkrigsvetenskap tar nu vid och genomför vårt årliga luftmaktsseminarium

3 maj vid Försvarshögskolan. Seminariet är öppet för samtliga ledamöter av KKrVA och särskilt inbjudna.

Anmälan görs på denna sida.

Du som är intresserad av att delta vid seminariet och önskar en särskild inbjudan  anmäler detta  till

ordf@kkrvaavd3.com

 

Göran Pettersson

Ordförande avdelningen för luftkrigsvetenskap