Professor Bo HuldtKungl Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan inbjuder till minnesseminarium tillägnat professor Bo Huldt

”En livsgärning i den svenska säkerhetspolitikens tjänst”

Fredag 10 juni 2016 13.30 – 16.30 i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Professor Bo Huldt som gick ur tiden för ett år sedan var en stor profil inom svensk säkerhets- och försvarspolitik. Han disputerade med en avhandling i nutidshistoria om FN vid Lunds universitet och var bl a verksam som direktör för Utrikespolitiska institutet och från början av 90-talet fram till sin pensionering vid Försvarshögskolan (tidigare Militärhögskolan). Bo var grundare och förste chef för Strategiska institutionen och sedan under en tid chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning. Han var professor i säkerhetspolitik och strategi och en av högskolans första professorer. Han tog därmed en central del i det viktiga inledande arbetet med akademiseringen av officersprofessionen och utvecklingen av det akademiska vid Militärhögskolan och sedermera den ”nya” Försvarshögskolan. Officeren och forskaren sida vid sida i undervisning och forskning var en av hans lysande visioner.

Professor Bo Huldt var ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och 2007—10 dess Styresman.

I uppskattning över professor Bo Huldts gärning för våra två akademier bjuder vi till en eftermiddag av samtal om säkerhetspolitik ur ett svenskt och ur ett FN-perspektiv.

Varmt välkomna!

Romulo Enmark     Mikael Odenberg
Rektor FHS Styresman KKrVA

Anmälan krävs och sker här »

PROGRAM

14.50 – 15.10

Paus

Del 2 – FN och den internationella utvecklingen – kan världssamfundet hantera de säkerhetspolitiska utmaningarna?

Ett samtal mellan ledamöterna docent Tomas Ries och fil dr Katarina Engberg och Direktören för UI Mats Karlsson och professor Ulrika Mörth.

Avslutning

Fil dr Gunilla Herolf, ledamot KKrVA och f d Andre styresman och överste Jan Mörtberg

16.30

Mingel i Försvarshögskolans mäss

13.30 Inledning

Överste Jan Mörtberg, ledamot KKrVA och f d Chef Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan

Del 1 – Den svenska säkerhetspolitiken efter murens fall och sovjetunionens upplösning – från kallt krig till kallt krig?

Ett samtal mellan bland andra ledamöterna professor Jan Hallenberg, överingenjör Krister Andrén och överste Jan Mörtberg