Militärmusiken – funktion, tradition, innovation

Seminarieserie ”Akademierna och musiken”

Tio nationella kungliga akademier har med anledning av Musikens år 2021 gått samman i en gemensam seminarieserie under rubriken ”Akademierna och musiken” där varje akademi under 2021 bjuder på varsin föreläsning på temat musik utifrån sin egen horisont.

Kungl Krigsvetenskapsakademien ger följande program den 19 juni 2021Armémuseum (T: Östermalmstorg, ingång till museet på gaveln mot Artillerigatan).

Se inspelning av hela seminariet på YouTube »

Klockslag Programpunkt
11.30 Inledning med musikprogram med sextett ur Armens musikkår.
12.00 Seminariet öppnas av dagens moderator, ambassadör Michael Sahlin.
12.05 ”Inte bara vaktparad”. Docent Ann-Marie Nilsson gör några nedslag i gångna tiders (sent 1600-tal till början 1900-tal) militärmusik, musiker och repertoar, med inriktning på dess betydelse inom musiklivet och militärmusikers roll däri.
12.35 ”Militärmusikens repertoar, i parad och på estrad”. Musikdirektör Andreas Hanson tar i sitt anförande upp utvecklingen från funktionsmusik till konsertmusik, musikvalets betydelse i storstad och på landsbygd, den civila musikens påverkan av repertoarvalet, samt repertoaren idag och i framtiden.
13.00 ”Musik i monter”. Förste museiintendent Thomas Roth avslutar med att berätta om vad som finns i museernas arkiv och montrar.
13.10 Under moderatorns ledning genomförs ett estradsamtal varvid publiken ges möjlighet till frågor.
13.45 Avslutning.

Medverkande:

Ann-Marie Nilsson, docent i musikvetenskap
Andreas Hanson, musikdirektör vid Försvarsmusiken
Thomas Roth, 1:e museiintendent och ledamot av Krigsvetenskapsakademien
Moderator är Michael Sahlin, ambassadör och ledamot av Krigsvetenskapsakademien

Hela programserien:

Lördag 20 mars kl 15.00–16.30
Tonerna – Svenska Akademien och musiken
Medverkande: Horace Engdahl, Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola, och Kati Raitinen, cello
Musik: Geijers pianokvintett i f-moll
Arrangör: Svenska Akademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer info: www.svenskaakademien.se

Lördag 24 april kl 15.00–16.00
Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Medverkande: Fredrik Ullén
Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Digital sändning från Börssalen, Stortorget Anmälan & Mer info: www.kva.se

Lördag 19 juni kl 11.30–12.30
Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Medverkande: Ann-Marie Nilsson och Andreas Hanson samt Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator)
Musik: Musikprogram med sextett ur Armens musikkår.
Arrangör: Kungl Krigsvetenskapsakademien
Lokal: Armémuseum (Inga platser kvar, följ seminariet online via länk ovan)

Lördag 28 augusti
Flottans musik – en marin kulturbärare
Medverkande: Andreas Hanson och Marinens musikkår Arrangör: Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lokal: bestäms senare
Anmälan & Mer info: www.koms.se

Lördag 18 september kl 15.00–16.30
Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången
Medverkande: Richard Tellström och Erik Hartman Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Anmälan & Mer info: www.ksla.se

Lördag 9 oktober kl 15.00–16.30
Om Carl Jularbo
Medverkande: Owe Ronström samt musiker från bland annat Orientexpressen
Arrangör: Kungl. Gustav Adolf-akademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Anmälan & Mer info: www.gustavadolfsakademien.se/

Lördag 13 november kl 15.00–16.30
Musik och teknik i perfekt harmoni
– hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta för musiken
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Lokal: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 (T: Östermalmstorg)
Anmälan & Mer info: www.iva.se

Lördag 11 december kl 15.00–16.30
2500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST
Medverkande: Lars Berglund
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Mer info: www.vitterhetsakademien.se