Försvarshögskolans militärhistoriska sektion har nöjet att inbjuda till:

MILITÄRHISTORISKT SEMINARIUM PÅ FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Hakkapeliterna i verkligheten, det tunga rytteriet på trettioåriga krigets slagfält.

Tisdagen den 6 november Kl. 14.00-16:00 i sal N206 hålls det andra öppna seminariet för terminen i sal N206 på Försvarshögskolan. Anledningen är den nyutkomna boken, Hårdast av de hårda, en kavalleriofficer i fält, av Sebastian Jägerhorn tidigare Finlands Riddarhussekreterare, numera chefsjurist på Fazerkoncernen. Efter seminariet inbjuds till frågor. Samtalsledare är professor Gunnar Åselius, militärhistoriska sektionen.

[Läs mer…]