Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. Detta års upplaga innehåller fem större artiklar och tre bokrecensioner. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof.

Artiklarna spänner över flera intressanta militärhistoriska ämnen i tid och rum. Den första handlar om militärgymnastikens utveckling i ett intressant skede där fäktningskonst först var väsentliga inslag men småningom kom att utvecklas till gymnastik i exercismässig form under inverkan av bl a Ling och därefter på civil sida utvecklades till Gymnastiska Centralinstitutet.

Den andra artikeln skildrar de första försöken till ryskt spionage mot Bodens fästning under inledningen till Första världskriget. En dansk artilleriofficer kunde småningom gripas och lagföras efter olika försök att vilseleda befästningspolisen och den ordinarie polisen.

En längre artikel ger en inträngande skildring av svensk militär regional ledning i ett långt tidsperspektiv och ger viktig kunskap om territoriell ledning och operativ krigsplanläggning under skiftande militärpolitiska förhållanden under 1800-talet och 1900-talet.

Den fjärde artikeln belyser hur viktigt underlag rörande säkerhetspolitik och militära förhållanden i Östersjöområdet rapporterades in av militärattachéerna i skedet efter Första världskriget 1919–1925.

Artikelserien avslutas med en gedigen redovisning av den svenska fältmätningskårens framväxt och hur denna kår kom att utnyttjas under krigen mot Ryssland och Danmark/Norge i början av 1800-talet.

Professorn i militärhistoria vid Försvarshögskolan Lars Eric Wolke recenserar tre böcker. Den första handlar om danskt försvar på 1920-talet efter Första världskriget. Den andra handlar om den roll snapphanarna spelade i kriget mellan Sverige och Danmark 1643–1645 och den tredje slutligen recenserar en bok med en intressant studie av Napoleons militärteoretiska tänkande.

Edit 2021-09-19: Militärhistorisk tidskrift 2019 kan nu kostnadsfritt laddas ned. Ange till vilken epostadress du vill ha pdf-filen.