Den senaste utgåvan av Militärhistorisk Tidskrift innehåller högintressant läsning. Visste du t ex att Strömstad genom seklerna stått i ”stormens öga”? Eller, vilken roll beredskapspolisen spelat? Här får du också in historisk tillbakablick på civilförsvaret liksom hur uppstarten skedde för den första Bosnienbataljonen. Därutöver om hästens roll i armén under åren 1920–1960 jämte en kulturhistoriskt intressant genomgång av musikens roll i det karolinska infanteriet.

Beställ skriften här »