Militärhistorisk Tidskrift 2019 utkommer i februari. Den ges från och med i år ut av Kungl Krigsvetenskapsakademien i samarbete med Försvarshögskolans militärhistoriska sektion. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof. Årets utgåva innehåller intressanta artiklar om ryskt spionage i Norrbotten under första världskriget, om militärgymnastikens utveckling under 1800-talet, om fältmätarkårens inrättande och inte minst dess utnyttjande under 1808-1809 års finska krig. Mycket läsvärda artiklar är även utvecklingen av Sveriges militärterritoriella indelning under 1800- och 1900-talen samt militärattachéernas verksamhet och rapportering i Östersjöområdet under mellankrigstiden. Tidskriften innehåller också flera läsvärda recensioner av utkomna böcker med militärhistoriskt intresse.

Kontakta redaktören

Redaktören är intresserad av att komma i kontakt dig som är intresserad av att skriva kvalificerade militärhistoriska artiklar till kommande nummer. Du når Björn Körlof på telefon 0706256902 och via epost bogodai@hotmail.com

Årets utgåva kommer inom kort att kunna beställas i akademiens bokbutik, https://kkrva.se/bookstore. Den som vill säkra ett (eller flera) exemplar redan nu, ombeds skicka ett epostmeddelande om detta till admin@kkrva.se.