Den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Vi har inte haft så få användbara stridsfartyg sedan 1800-talet. Detta faktum skulle medföra svåra avvägningsproblem för regeringen och Överbefälhavaren i kris eller krig.

I Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa granskas de strategiska och operativa fördelar som en rimligt förstärkt marin skulle tillföra Sveriges försvar och Europas maritima säkerhet fram emot 2030. Denna marin är ungefär dubbelt så stor som dagens, har mer personal och utnyttjar högteknologi för att bli ekonomisk och slagkraftig: obemannade, autonoma fartyg, artificiell intelligens, cyberförmåga m m. Boken utgör den marina delprojektgruppens (Dp Sjö) rapport inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa (SES). Ett antal marina experter har bidragit med text inom sina specialområden.

Författaren Lars Wedin har gjort ett tillägg Obemannade system och Artificiell intelligens — ett trumfkort för marinen . Tillägget kan laddas ned här