Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter och marint intresserade inbjuds till en marin föreläsning och diskussionskväll gemensamt för KÖMS och FHS i Stockholm.

Föreläsningen äger rum måndagen den 28 oktober med början klockan 1730 i Försvarshögskolan Drottning Kristinas Väg 37. Lokal Sverigesalen. Föreläsningen och avslutas klockan 1900.

Den välkände amerikanske marinstrategen Peter M Swartz besöker Stockholm i slutet av oktober (27 till 31 oktober). Han är verksam vid Centre for Naval Analyses (CNA, ungefär ett marint FOI), har en lång karriär inom marinstrategiskt tänkande och var bl a pennan bakom Maritime Strategy på 1980-talet, Reagan Administrationens offensiva strategi gentemot dåvarande Sovjetunionen. Peter Swartz är pensionerad kommendör i US Navy, har en filosofie licentiat examen i statsvetenskap, och har skrivit massor om samtida amerikansk maritim strategi – se länk: http://www.cna.org/about/staff/peter-swartz 

Rubriken på föreläsningen är ”The US strategic shift towards Asia-Pacific – naval implications for Europe and Scandinavia”.

Anmälan om deltagande i föreläsningen till akademiens sekreterare Bo Rask senast den 25 oktober klockan 12.00 till secretary@koms.se eller via mobiltelefon på nummer 0766 – 323883. Deltagande är kostnadsfritt.

Välkomna!

Thomas E. Engevall
Kungl. Örlogsmannasällskapets Ordförande