Fredagen den 4:e december uppmanades alla hemvärnets ca 22 000 medlemmar att bära uniform på jobbet i syfte att synliggöra att vi finns i hela det svenska samhället och att vi till vardags arbetar i en mängd olika yrken. Vi har på frivillig väg lagt ner tid, möda och utebliven inkomst på att utbilda oss och öva så att vi kan hjälpa till att försvara vår demokrati och stötta civilsamhället i kristider. Jag har själv vid flertalet tillfällen tagit tjänstledigt för att hjälpa till med släckning av skogsbränder eller delta i eftersök av försvunna personer. I våras hjälpte vi till med upprättande av fältsjukhus i Stockholm och Göteborg och i skrivande stund samlar våra soldater in tusentals Covid-19 prover över hela landet i syfte att avlasta sjukvårdens hårt ansträngda personal.

Denna Uniform-på-jobbet dag har funnits sedan 2017 och jag har med tillåtelse av min arbetsgivare deltagit två gånger 2017 och 2018. Förra året var jag inte på jobbet denna dag så därför deltog jag inte då. Jag arbetar som lärare i grundskolan i kommunen sedan 1985, just nu som speciallärare i matematik på högstadiet.

Eftersom jag har burit uniform tidigare på jobbet trodde jag att det skulle gå bra även detta år. Men döm om min förvåning när jag nekades! Tydligen har kommunen en policy som hindrade detta. Jag har ställt frågan vem/vilka som utarbetat denna policy och även frågat efter skälen till att säga nej, men ännu inte fått svar. Ännu mer motsägelsefullt och obegripligt blir detta i ljuset av att vi lärare på skolan informerats om att kommunen just nu planerar och kommer att driva ett projekt som heter MBU, Människan Bakom Uniformen. Som jag har förstått det syftar detta projekt till att stärka förståelsen för uniformerad personal i samhället och försöka stävja det våld som blåljuspersonal såsom till exempel poliser, brandmän och ambulanspersonal tyvärr alltför ofta utsätts för.

Är det skillnad på uniformerad personal? Liksom poliser, brandmän eller andra i uniform representerar även vi som tillhör Försvarsmakten samhället och finns till för att skydda våra medborgare. Jag har all förståelse för att vissa barn och ungdomar jag möter i mitt arbete kan ha mycket negativa erfarenheter av militärer. Därför är det naturligtvis viktigt att gå ut med information i förväg till alla elever så att ingen känner sig orolig över att se en militär på skolan. Just därför är det också viktigt att de får en positiv bild av oss och att de förstår vilken värdegrund Försvarsmakten står för. På Försvarsmaktens hemsida står:

Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Vid tidigare tillfällen då jag har burit uniform och mött elever har det hänt att barn som kommer från krigshärjade delar av världen har kommit fram till mig och tackat för den hjälp de har fått. Detta har jag tolkat som att de har mött våra FN-soldater någonstans och känt att de är där för att bevara fred och hjälpa människor i nöd.

Vilken nytta skulle mina elever ha av att möta mig i uniform? Vi känner varandra och vi har redan trygga relationer som gör att de vågar ställa frågor. De flesta av dem vet att jag är med i Hemvärnet och det skulle ge mig ett naturligt tillfälle till information om vår verksamhet och varför vi finns i samhället. Kanske skulle jag även kunna krossa en del fördomar om oss. Dessutom är det bra att få se att en människa kan ha flera olika roller i livet. Värnplikten är nu också återinförd vilket innebär att alla ungdomar kommer att mönstra och en del av dem blir uttagna till utbildning och tjänstgöring. Då kan det kanske kännas tryggt att ha fått möta en välkänd människa klädd i uniform.

Jag är stolt! Både över att vara speciallärare i matematik och få stötta barn och ungdomars utveckling till vuxna men även över att jag ibland får möjlighet att stötta vårt demokratiska samhälle i kristider när det behövs. Jag är en människa bakom uniformen!

Med förhoppning om att jag får tillfälle att delta i Uniform-på-jobbet-dagen nästa år.

Författaren är speciallärare i matematik, tillika Informationsbefäl i Hemvärnets Älvsborgsbataljon.
Foto: Försvarsmakten.

Mer av samma skribent