Hallands Nyheter skriver på ledarplats den 18 oktober 2021 om skyddet av västkustens hamnar och refererar till Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) seminarier på bland annat AMF4. KÖMS leds av den rutinerade ordföranden, konteramiral (ret) Anders Grenstad som också är ledamot av KKrVA.

Läs hela ledaren i Hallands Nyheter

Bild: Överste Fredrik Herlitz, chef för Älvsborgs amfibieregemente, gläds tillsammans med konteramiral (ret) Anders Grenstad, ordförande för Kungliga örlogsmannasällskapet. Bild: Maria Haldesten