Claes ArvidssonClaes Arvidsson är invald i avdelningen för Säkerhetspolitisk vetenskap. Han är författare och fri skribent. Han har tidigare tjänstgjort vid avdelningen för öststatsforskning, varit ledarskribent i Uppsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet. Han har en fil kand i statskunskap och har bl a publicerat ”Ett annat land – Sverige och det långa sjuttiotalet” och ”Olof Palme – Med verkligheten som fiende”. Han är född 1953.

Pär BlidPär Blid är invald i avdelningen för Lantkrigsvetenskap. Han är överste och avdelningschef vid den Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten i Försvarsmaktens Högkvarter. Han har tidigare varit försvarsattaché vid Sveriges Ambassad i Moskva samt Militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet. Han har genomgått Militärhögskolans chefskurs 1994-1996 samt Ryska Försvarsministeriets Generalstabsakademi åren 1998-2001. Han är född 1962.

Fredrik BynanderFredrik Bynander är invald i avdelningen för Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar. Han är docent i statskunskap. Han tjänstgör som lektor vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap på Försvarshögskolan samt är vetenskaplig ledare för skolans Nationella Centrum för Krishanteringsstudier. Han har tidigare tjänstgjort vid Uppsala universitet och Statsrådsberedningen. Han är publicerad i en mängd vetenskapliga verk. Han är född 1970.

Pia GruvöPia Gruvö är invald i avdelningen för Militärteknisk vetenskap. Hon är chef för avdelningen för Krypto och IT-säkerhet vid Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten i Försvarsmaktens Högkvarter. Hon har tidigare tjänstgjort som teknisk kryptolog vid Försvarets Radioanstalt. Hon har en magisterexamen i matematik med inriktning mot matematisk statistik. Pia Gruvö är Director NCSA (National Communications Security Agency), vilket är ett samarbetsorgan på chefsnivå inom området kryptologi och IT-säkerhet samt är ledamot i FOI styrelse. Hon är född 1962.

Gudrun PerssonGudrun Persson är invald i avdelningen för Säkerhetspolitisk vetenskap. Hon är fil dr och forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Hon har tidigare tjänstgjort vid Försvarsdepartementet, Vetenskapsrådet och Försvarshögskolan. Hon genomgick Journalisthögskolan 1983 och doktorerade 1999 vid London School of Economics and Political Science. Hon är Rysslandsexpert och är publicerad i en mängd vetenskapliga arbeten och skrifter. Hon är född 1962.

Tommy PeterssonTommy Petersson är invald i avdelningen för Luftkrigsvetenskap.  Han är överstelöjtnant och stabsofficer vid Flytaktiska staben i Försvarsmaktens Högkvarter. Han är flygförare och har tidigare tjänstgjort som divisionschef vid F 17 i Ronneby samt operationschef på Sicilien under Libyeninsatsen 2011-12. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsprogram och ett antal internationella kurser samt har en fil mag i historia vid Stockholms universitet. Han har bl a publicerat ”Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966”. Han är född 1970.