Ledamöter i media

I den här avdelningen samlar vi länkar till externa artiklar (el motsv; det kan vara artiklar, poddar, videoklipp eller annat) där ledamöter har medverkat i akademiens anda.

För att hålla avdelningen levande ber vi akademiens ledamöter att meddela redaktionen länkar till material där ni medverkat (mejla till admin@kkrva.se). Nya länkar exponeras i widgetfältet till höger på förstasidan och flyttas efter en tid till länkarkivet nedan, lätt åtkomligt och sökbart via förstoringsglaset uppe i högra hörnet på hemsidan.

Akademiens hemsida snittar av och till med runt 1000 unika besökare per dygn. Ta vara på möjligheten till ökad spridning av eget material och bidra samtidigt till att göra akademiens hemsida än mer informativ och attraktiv för våra besökare.

FROM SUN TZU TO HYPERWAR - A STRATEGIC ENCYCLOPAEDIA

En bok från KKrVA

Finns tillgänglig i kkrva/bookstore

Anna Wieslander medverkar 3 sept 2020 i ett seminarium arrangerat av George C. Marshall European Center for Security Studies kring coronapandemins säkerhetspolitiska konsekvenser för Arktis och Östersjön

Lars Wedin medverkar i CIMSEC över ämnet Sweden and the Blue Society: New Challenges for a Small Navy

Annika Nordgren Christensen, Patrik Oksanen samt Johan Wiktorin medverkar den 18 sept 2020 i Höjd beredskap i ämnet Den svåra konsten att rekrytera spioner

Stefan Forss skriver i SvD 10 sept 2020: Svensk försvarsförmåga är också Finlands sak

Michael Claesson skriver i SvD 9 sept 2020: Regeringen vet hur länge Sverige kan försvaras

Johan Wiktorin medverkar 1 sept 2020 i Aim Talks

Lars Wedin intervjuas 8 sept 2020 i Marianne

Johan Wiktorin medverkar i Aftonbladet Daily 28 augusti 2020 om Kraftmätningen på Östersjön

Anna Wieslander medverkar i Euractiv 20 augusti 2020 om läget i Belarus

Anna Wieslander medverkar i seminarium med Frivärld 26 augusti 2020 om det försämrade säkerhetsläget i Östersjön

Anna Wieslander medverkar i Radio Sweden 26 augusti 2020 över ämnet Swedish military ramps up presence in Baltic Sea due to Russian activity

Anna Wieslander medverkar i P1-morgon 26 augusti 2020 över ämnet Militär upptrappning kring Östersjön

Claes Arvidsson, skriver i SvD den 26 augusti: Regeringen lyssnar bara när det passar

Tomas Bertelman och Sven Hirdman skriver i SvD 23 juli 2020 och försvarets framtid; Oacceptabel risk om inte försvarsförmågan säkras

Niklas Granholm skriver i DI 25 maj 2020 om att vår ekonomi behöver säkra och fria farleder

Bo Hugemark skriver på Säkerhetsrådet 16 juni 2020 om att den militära krisen i Östersjöområdet kanske aldrig kommer men om den gör det måste vi ha dragit slutsatserna av den bristande beredskapen under Corona-krisen

Anna Wieslander och Patrik Oksanen medverkar i Reformpodden 10 juni 2020. Avsnittet handlar om säkerhetspolitik

Patrik Oksanen skriver på Säkerhetsrådet 11 juni 2020 att förhandlingarna om försvaret har havererat

Jan Hallenberg skriver i SvD 9 juni 2020 att Trumps USA vänder världen ryggen

Ola Dahlman med kollegor har publicerat en rapport om kärnvapennedrustning och om att utveckla och testa system att övervaka kärnvapenprov på Taylor & Francis Online 3 juni 2020

Annika Nordgren Christensen analyserar utredningen ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret” 8 juni på Folk och Försvar

Johan Wiktorin skriver på DI Debatt 3 juni 2020 att pandemin visar behovet av ett starkare försvar

Anna Wieslander kommenterar 23 maj i New York Times om konsekvenserna för Europas försvar i skuggan av Coronapandemin

Anna Wieslander kommenterar Coronavirus och ledarskap i New York Times 19 maj 2020.

Claes Arvidsson, skriver på Säkerhetsrådet den 19 maj 2020 att Alltid är det något som kommer i vägen för försvaret

Carl Bildt och Björn von Sydow intervjuas av Mikael Holmström i DN 13 maj 2020, om att de nordiska ländernas olika strategi mot pandemin kan förklaras av erfarenheterna från världskriget, läs mer

Claes Arvidsson skriver på Säkerhetsrådet 12 maj 2020, om att regeringens förslag till nytt försvarsbeslut är en smalare version av den helhet som Försvarsberedningen föreslog i Värnkraft, läs mer

Björn von Sydow skriver på SVT 9 maj 2020 om att Corona har destabiliserat Europa, läs mer

Stefan Forss skriver på Säkerhetsrådet 8 maj 2020 om att Vinterkrigets överlevnadskamp blev ett slags uppehållande strid, som finska armén och hemmafronten orkade föra just så länge att den totala katastrofen kunde undvikas, läs mer

Magnus Haglund skriver på Säkerhetsrådet 21 april 2020 om att Sveriges säkerhetspolitik måste ställa samhällets och medborgarnas säkerhet i fokus och inte bara handla om storleken på Försvarsmaktens budget, läs mer

Bo Hugemark skriver i SvD 18 april 2020 om konsten att upptäcka hoten i tid, läs mer

Lars Nicander skriver i SvD 14 april 2020 att Center för cyber­säkerhet får inte dröja längre, läs mer

Claes Arvidsson, skriver på Säkerhetsrådet 12 april 2020, om att Katarina Engbergs studie av nedmonteringen av totalförsvaret 1999–2005 nu kan läsas på nätet. Och att försvars­eländet bara fortsätter. Läs mer

Lars Wedins bok From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia, recenserad av Martin Motte i Stratégique 2019/1-2 (no 121-122), läs mer

Lars Wedin skriver i L’île de Gotland. Clé de la mer Baltique i Stratégique 2019/1-2 (no 121-122), läs mer

Claes Arvidsson skriver i SvD 24 februari 2020: Rikets säkerhet fortsatt på lösa boliner, läs mer

Claes Arvidsson skriver på Dagens Säkerhets­råd 20 februari 2020, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär, läs mer

Anna Wieslander skriver i EURACTIV 18 februari 2020: Time for Germany to get vocal on European security, läs mer

Anna Wieslander kommenterar U.S.News artikel den 13 februari 2020: ”DOD on Trump’s Cuts to Russia Deterrence Program: Mission Accomplished”, läs mer

Claes Arvidsson skriver på Dagens Säkerhets­råd 18 februari 2020, om att fler kommuner borde lära av de goda exempel som finns på hur det civila försvaret kan stärkas, läs mer

Anna Wieslander kommenterar The New York Times artikel den 11 februari 2020: ”Merkel Succession Crisis in Germany Leaves Europe Leaderless, Too”, läs mer

Lars Wedin skriver på Säkerhets­rådet 15 januari 2020, om strategiska brytpunkter och fredsstrategier i president Macrons linjetal den 7 februari, läs mer

Claes Arvidsson: När över­befäl­havaren sjukskriver sig, läs mer

Claes Arvidsson, om att Sverige måste ta säkerhetspolitisk höjd för att Ryssland är en demokratur och kleptokrati med stormakts­ambitioner, läs mer

Anna Wieslander och Niklas Granholm kommenterar i SVT Nyheter 21 januari USA:s ned­dragning av 3 000 marinkårs­soldater till militär­övningen Cold Response i Norge, läs mer

Anna Wieslander förmedlar nyheter i januari 2020 från Atlantic Council Northern Europe Office, läs mer

Annika Nordgren Christensen deltar i sammanfattning av Sälen­konferensen 15 jan 2020 i Afton­bladet ledares podcast Höjd Beredskap, lyssna här

Bo Hugemark skriver i Svd/Säker­hetsrådet 13 jan 2020 att en anslutning till Nato innebär ett än större bidrag till stabiliteten i det nordisk-baltiska området, läs mer

Claes Arvidsson skriver i Svd/Säker­hetsrådet 10 jan 2020 att ÖB behöver öppna för ett öppnare samtalsklimat, läs mer

Niklas Granholm deltar i podden Rapporterat från FOI 9 jan 2020 ”Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis”, lyssna  här

Anna Wieslander medverkar i SvD Ledar­redaktionens podd 7 jan 2020 med ämnet ”På gränsen till krig i Iran”, läs mer

Anders Christensson har med­verkat i Totalförsvars­stiftelsens rapport ”Ledningsstudien – Regional virtuell samverkan och distribuerad lägesbild”. läs mer

Berne Gustavsson är vice ordf och skribent på Totalförsvar Öland

Per Blomquist skriver på Bevara Alliansfriheten den 17 dec 2019: Sverige kan inte gå i duell med stormakterna

Sverker Göranson och Björn Anderson, skriver i Svd/Säker­hets­rådet 15 nov 2019 om KKrVAs synpunkter på Försvarsberedningens rapporter. Läs mer

Claes Arvidsson skriver i Svd/Säkerhetsrådet 13 nov 2019 att president Macron är inte ensam om att vilja tina upp förbindelserna med Ryssland. Läs mer

Claes Arvidsson, skriver i Svd/Säkerhetsrådet 9 nov 2019 att president Macrons uttalanden om Nato är en inbjudan till bråk. Läs mer