Lars Wedin

Akademien har beslutat att tilldela kommendören och ledamoten Lars Wedin sitt främsta förtjänsttecken, den stora belöningsmedaljen i guld, 15.storleken. Den får han för att han engagerat och under lång tid har bidragit till akademien genom flera skrifter och större arbeten, senast med en strategisk encyklopedi – ”From Sun Tzu to Hyperwar – A Strategic Encyclopaedia”. Därutöver har han på ett förtjänstfullt sätt förmedlat och utvecklat ett franskt perspektiv på säkerhets- och försvarsfrågor till och inom akademien.

Lars Wedin kommer att medaljeras under akademiens högtidssammankomst som kommer att kunna följas online på denna hemsida den 12 november kl. 16.40. Den strategiska encyklopedin finns att tillgå i akademins ”Bookstore”.