Till gruppen intressanta svenska bloggar påförs ledamoten Lars-Erik Lundins dito https://www.lelundin.org vilken från dagens datum kontinuerligt kan följas.