”Nedrustning – Nato, Ryssland och framtiden för kärnvapen”. Podcast, Utrikespolitiska institutet, 25 augusti 2023. 

”Nato – nödvändigt skydd eller vanskligt åtagande”. Podcast, Utrikespolitiska institutet,  10 mars 2023.

“No longer a Mésalliance: How Well Prepared are NATO and Ukraine for Each Other?” av Marianna Fakhurdinova, Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS), Rapport nr 14 (12 sidor), 9 juli 2023.

“Securing Ukraine – NATO, Security Guarantees, and Weapons” av Fredrik Wesslau, Stockholm Centre for Eastern European Studies (CEEUS)”, Rapport nr 8 (9 sidor), 16 juni 2023.

”Det betyder EU:s och Natos säkerhetsklausuler” av Inger Österdahl, artikel, 13 april 2022.

”NATO, Ny strategi i osäker värld” av Gunilla Herolf. Världspolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska Institutet 2021/4

 1. Omslagsbild: Den dolda alliansen av

  Den dolda alliansen Sveriges hemliga NATO-förbi …

  ”Ingen som vill förstå och förhålla sig till Sverige under det kalla kriget kommer undan hans grundliga redogörelse.” Svenska Dagbladet ”Nu rivs de sista slöjorna undan… Den redan hårt prövade svenska självbilden blir knappast vackrare.” Dagens Nyheter…

 2. Omslagsbild: Vägen till Nato av

  Vägen till Nato en brevväxling om Ryssland

  Den 24 februari 2022 anföll Ryssland Ukraina. Putin hade strax innan förklarat Ukraina vara en stat utan existensberättigande. Då insåg politiker i väst slutligen att Putin menade allvar med återställandet av Sovjetimperiets gränser. Nils Torvalds,…

 3. Omslagsbild: Svenska säkerhetsstrategier av

  Svenska säkerhetsstrategier från neutralitetsp …

  I denna bok presenteras en analys av de olika säkerhetsstrategier som Sverige tillämpat, från förlusten av Finland 1809 fram till den svenska Natoansökan 2022. Bland dessa strategier återfinns olika former av neutralitetspolitik, militärt samarbete med andra…

 4. Omslagsbild: NATO av

  NATO historien om en försvarsallians i förändring

  Ny och uppdaterad utgåva våren 2022. Intresset för NATO är större än någonsin. Ann-Sofie Dahl, en av Sveriges främsta experter på NATO och säkerhetspolitik, har skrivit en bok som sammanfattar och förklarar allt som varje svensk bör känns till om…