Military Thinking

Medförfattarna är världsnamn inom ämnena militärteori, teknologi och logistik. Boken ger breda såväl som djupa perspektiv på en framtid som redan delvis är här.

Nato – för och emot

I en tid när debatten för och emot ett svenskt medlemskap i den västliga försvarsalliansen får betraktas som relativt livlig, ger denna bok perspektiv på respektive huvudlinje.

Korridoren till Kaliningrad

Ett scenario som till lika delar ger läsglädje, underhåller och triggar till eftertanke.

Beställ böckerna här »