Carl Montan och framlidne Sten Lennquists dotter Kristina Lennquist Montan mottar pristagarnas belöning av Prins Carl Philip. Foto: Cecilia Liljeton.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöning till författarna av 2023 års bästa artikel i akademiens Handlingar och Tidskrift.

Framlidne professor emeritus Sten Lennquist, professor Per Örtenwall, överstelöjtnant och stabsläkare Magnus Blimark och medicine doktor Carl Montan, har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens utmärkelse, Tibellska priset, för 2023 års bästa artikel, i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (KKrVAHT). Artikeln ”Mätbara mål för sjukvårdens beredskap; kvalitetssäkring och underlag för effektiv fördelning av skadade” var införd i KKrVAHT nummer 2, 2023.

Ur juryns motivering: ”Artikeln har en mycket hög relevans med hänsyn till sjukvårdens avgörande betydelse i kris och krig. Vidare presenterar artikeln en vetenskapligt validerad metodik, som kan inspirera till motsvarande tillvägagångssätt i andra delar av totalförsvaret. Metodiken kan användas både för att ta fram kapacitetsmål och för utbildning av personal och för fortsatt metodutveckling.”

Tibellska priset utdelades med en penningbelöning om 12.000 kronor till vardera pristagare i samband med akademiens högtidssammankomst 13 november 2023.