KV212021-09-13T08:49:57+02:00

Synpunkter på Försvarsberedningens rapporter

11 nov 2019|

Krigsvetenskapsakademien har under ett antal år bedrivit forskning och studier om det svenska totalförsvaret och dess framtida utveckling. Forskningen och studierna är dokumenterade i projektet KV21:s slutrapport, Ett trovärdigt totalförsvar[1]. [...]

Ett trovärdigt totalförsvar

2 maj 2018|

Slutrapport från projektet KV21 Ett radikalt omtag behöver göras inom hela totalförsvaret, militärt och civilt. Den sammantagna utvecklingen i samhället, tekniken samt vår omvärld med mer utstuderade angreppsmetoder har i [...]

Akademiens stora projekt avslutat

16 apr 2018|

Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar. 11-12 april genomfördes projektets slutkonferens i [...]

Framtidsfokuserat höstsymposium

30 okt 2016|

Referat från höstsymposiet 27 oktober 2016 av Tommy Jeppsson och David Bergman Temat för höstsymposiet ägnades ämnet Framtida militära koncept. Projektledaren för Kv 21, hedersledamoten Frank Rosenius, inledde med att [...]

Videoupptagningar från akademiesammankomsten 14 sept

29 sep 2016|

Inträdesanförande av ledamoten John Rydqvist, ”Strategiskt starka och samtidigt sköra: krigföring och krigsförberedelser i Asiens och Mellanösterns regionala stormakter” samt ett miniseminarium av delprojektet 4 i KV21, ”Totalförsvaret – hur [...]

Hur kan Sverige angripas?

11 jul 2016|

Det får du tankar om i skriften ”Hotet” som ger ett antal exempel från en expertgrupp på åtta personer. Beställ den här »

Till toppen