Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget onsdagen den 11 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.  

Tidsplan

1545 Anhöriga till under året avlidna samlas på Slottsbacken 2
1600 Styresmannen m fl hälsar de anhöriga välkomna
1600 Börshusets port på gaveln Trångsund 5 öppnas
1630 Arméns Musikkår spelar samlingsmusik
1650 Platserna är intagna
1700 Högtidssammankomsten öppnas
1840 Avslutning
1845 Bussar avgår med middagsgästerna mot Karlbergs slott
1900 Samling, förfriskningar
1945 Till bords
2315 Buss avgår mot Östra Station via Klarabergsviadukten

 

Den/de som önskar delta helt eller delvis anmäler uppgifter som framgår av hemsidans anmälningsformulär » alt blankett för postbefordran (länk nedan) senast den 1 november.

 
Kallelse, program och svarskort för postbefordran kan laddas ned som pdf-dokument här:
Kallelse » | Program » | Svarsblankett för postbefordran »

 
Kuvertpriset är 750 kr/pers som inbetalas senast den 2 november till bankgiro 5784-8806. V g ange deltagandes namn.

Välkomna!

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare